Vernisáž medzinárodnej výstavy Pravdivosť, Súcit, Znášanlivosť v Brne

V stredu 1. 2. o 17 hodine sa v Malé Královopolské Galerii na Husitské 1 v Brne uskutočnila vernisáž medzinárodnej výstavy obrazov Pravdivosť, Súcit, Znášanlivosť. V približne polhodinovom úvodnom programe vystúpila kurátorka výstavy, ktorá poukázala na prirodzenú krásu obrazov a hlbší odkaz, ktorý nesú. Tiež spomenula, že hoci niektoré obrazy zobrazujú kruté scény, namaľovali ich umelci podľa skutočných príbehov ľudí, ktoré sa odohrali v Číne pri prenasledovaní Falun Gongu. Ďalej nasledovalo kultúrne vystúpenie speváckeho zboru s piesňou Wej Ni Er Laj (Prichádzam kvôli tebe), ktorá si od publika vyslúžila búrlivý potlesk. Na záver si prítomní vypočuli krátku charakteristiku umeleckých diel a vnútorného sveta umelcov, ktorí ich vytvárali, od jednej z prítomných praktizujúcich Falun Gongu.

Výstavy sa zúčastnil primátor mestskej časti a záujem prejavili aj médiá. Všetci prítomní zhodne konštatovali, že obrazy nesú nevídanú hĺbku a boli radi, že sa jej mohli zúčastniť. Výstava potrvá do 17. 2. 2006.

Krátky videozáznam z vystúpenia zboru (MPG, 10MB).