Básne od praktizujúcich Falun Gongu

Báseň: Přicházím ke světlu
Praktikující Falun Gongu

Ta nejtmavší hmota bledne
Myriády, bezpočet světů padají jako vodopády
Nová nebesa nyní vycházejí na světlo

Se soucitem vychází vše
Odhalení tam, kde stíny padají
Probouzející se srdce navždy zazáří.

http://www.clearharmony.net/articles/200511/29781.html
12. listopadu 2005

Báseň: Stíny
Praktikující Falun Gongu

Vrhat stín
Mnohé se šíří
Srdce a duše Číny.

Brzy se setkají
Až pravda nakonec vysvitne
Už více ne pod nadvládou Strany.

http://www.clearharmony.net/articles/200511/29770.html
11. listopadu 2005

Báseň: Osvětlující, poučný
Praktikující Falun Gongu

Svět se probouzí
dějiny odehrávající se před našima očima
Pojďte srdce vyvstat
Soucite a vše čím prostupuješ.

S Fa, Zákonem vynořujícím se
Bezpočet říší osvětlujíc
Vrhající stíny
Už déle nepřetrvávají

Poznámka:
1. Fa - Zákon či princip, učení ve Falun Gongu

http://www.clearharmony.net/articles/200511/29664.html
5. listopadu 2005

Báseň: Příchod věčnosti
Praktikující Falun Gongu

Jako plamen k nebeské bání
Světlo se odhaluje,
Probouzející se světy nad těmi nejširšími obzory

Až se tma rozplyne
Každý její faktor bude rozehnán
Spatří "Velký Zákon"
Rozednívající se pro příchod věčnosti

http://www.clearharmony.net/articles/200511/29644.html
4. listopadu 2005