Z dalších českých obcí se vrátily podepsané petice za ukončení pronásledování

Představitelé dalších českých obcí reagovali na dopisy asociace Falun Gong České republiky informující o nelidském pronásledování Falun Gongu Čínským režimem a podepsali petici za jeho okamžité ukončení.

Oskenovaná petice z obce Přibice
Oskenovaná petice z obce Kobylí
Oskenovaná petice z obce Krumvíř
Oskenovaná petice z obce Boleradice

Tímto děkujeme zástupcům měst a obcí za projev dobroty, kterým přinášejí naději nespravedlivě mučeným a vězněným praktikujícím Falun Gongu v Číně.

Znění petice

Petičnímu Výboru ČR a Spojeným národům, neboť Všeobecná deklarace lidských práv článek 18 praví:
Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství;
...jakož i svobodu projevovat své náboženství nebo víru, sám nebo společně s jinými, at veřejně nebo soukromě,...

Vezmu-li v úvahu, že:

Falun Gong je cvičení a disciplína, která učí člověka žít podle zásad pravdivosti, soucitu a tolerance a tím přispívá ke zlepšení společnosti jako celku,

Falun Gong podporuje dobré duševní i fyzické zdraví člověka a pomáhá uchovávat tradiční lidské hodnoty upřímnosti, vytrvalosti a nesobeckosti,

praktikující Falun Gongu jsou v Číně již 5 let vystaveni nelidskému pronásledování, jsou biti, mučeni a zabíjeni, aby se vzdali svého přesvědčení,

připojuji s k výzvě za okamžité ukončení krutého pronásledování a mučení praktikujících Falun Gongu v Číně. Lidské hodnoty pravdivosti, soucitu a tolerance mají být uchovávány v každé zemi světa.