Nejvyšší správní soud České republiky považuje Čínu za zemi, kde není ochrany proti hrubému porušování základních lidských práv a pronásledování Falun Gongu.


Pro některé lidi, kteří se setkají s informacemi o pronásledování Falun Gongu v Číně poprvé, je informace pronásledování a mučení lidí za cvičení neuvěřitelná a těžko pochopitelná. "Proč žáky Falun Gongu pronásledují, když ti cvičí a chtějí se stát lepšími lidmi? To je přece nesmysl! Je to vůbec pravda - děje se toto pronásledování?"

To zajímá i naše státní orgány, které např. musí rozhodovat o případném udělení azylu cizincům. Přinášíme vám úryvek z jednoho rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a jeho postoje.

Nejvyšší správní soud rozhodoval ve stížnosti neudělení azylu v ČR cizinci, který jako jeden z důvodů žádosti o udělení azylu uvedl obavu z uvěznění, protože napsal článek o hnutí Falun Gong, v němž popisoval, proč vláda toto hnutí zakazuje. "Nejvyšší správní soud má za prokázané, že Čínu nelze považovat za bezpečnou zemi, v níž by bylo možno se zákonnou cestou domáhat řádné ochrany proti hrubému porušování základních práv a svobod ze strany státních orgánů. Rovněž má za prokázané, že hnutí Falun Gong je v Číně hnutím zakázaným a tvrdě pronásledovaným."

rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 7. 2005, čj. 4 Azs 406/2004-148, http://www.nssoud.cz/anonym.php?ID=1717