Starostové z jižních Čech a Prahy se připojují k podpoře praktikujících Falun Gongu

Zástupci obcí jižních Čech a Prahy byli písemně informováni o krutém pronásledování Falun Gongu v Číně. Níže jsou uvedeni ti, kteří se připojili k výzvě za okamžité ukončení krutého pronásledování a mučení praktikujících Falun Gongu podepsáním petice:

Městská část - Praha - Dolní Chabry - Jaroslava Plevová - starostka
Městská část Praha 11 - Marta Šorfová - starostka
Obec Zadní Střítěž, okres Tábor - Ladislav Mimráček - starosta
Obec Slabčice, okres Písek - Jaroslav Bouška - starosta
Obec Minice, okres Písek - starosta
Obec Vlachovo Březí - starosta, Lubomír Dragoun - místostarosta
Obec Ktiš, okres Prachatice - Ilona Mikešová - starostka
Obec Chroboly, okres Prachatice - starosta
Obecní úřad Střížov, Josef Štětina - starosta, Leona Jindrová - místostarosta
Obec Dubičné, Miroslav Husa - starosta

Tímto děkujeme zástupcům měst a obcí za projev dobroty, kterým přinášejí naději nespravedlivě mučeným a vězněným praktikujícím Falun Gongu v Číně.

Znění petice

Petičnímu Výboru ČR a Spojeným národům, neboť Všeobecná deklarace lidských práv článek 18 praví:
Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství;
...jakož i svobodu projevovat své náboženství nebo víru, sám nebo společně s jinými, at veřejně nebo soukromě,...

Vezmu-li v úvahu, že:

Falun Gong je cvičení a disciplína, která učí člověka žít podle zásad pravdivosti, soucitu a tolerance a tím přispívá ke zlepšení společnosti jako celku,

Falun Gong podporuje dobré duševní i fyzické zdraví člověka a pomáhá uchovávat tradiční lidské hodnoty upřímnosti, vytrvalosti a nesobeckosti,

praktikující Falun Gongu jsou v Číně již 5 let vystaveni nelidskému pronásledování, jsou biti, mučeni a zabíjeni, aby se vzdali svého přesvědčení,

připojuji s k výzvě za okamžité ukončení krutého pronásledování a mučení praktikujících Falun Gongu v Číně. Lidské hodnoty pravdivosti, soucitu a tolerance mají být uchovávány v každé zemi světa.