Praktizujúca Falun Dafa, pani Niu Guilan z oblasti Čchang-le, provincia Šan-tung, nespravodlivo umiera.

(Clearwisdom.net) Praktizujúca Falun Dafa, pani Niu Guilan, je z oblasti Čchang-le, provincia Šan-tung. Bola ilegálne zadržaná viac ako desaťkrát a prenasledovaná, pretože verí Falun Gongu. Kruté prenasledovanie spôsobilo, že jej zdravie sa zhoršilo. Pani Niu umrela 18. júla 2005.

Pani Niu Kui-lan bola zamestnankyňou opravovne áut v oblasti Čchang-le, provincia Šan-tung. Naučila sa Falun Dafa v roku 1997. Predtým ako začala praktizovať mala pani Niu cukrovku, vysoký krvný tlak a iné fyzické problémy. Potom čo praktizovala Falun Gong niekoľko mesiacov, všetky jej choroby sa stratili. Stala sa veľmi zdravou a ušetrila svoju oblasť a svoju prácu od platenia väčších súm za jej lekárske ošetrenie. Potom ako začala praktizovať Falun Gong pani Niou dôsledne nasledovala princípy Pravdivosti, Súcitu a Znášanlivosti. Jej spolupracovníci v zamestnaní je veľmi obdivovali. Odvtedy ako ČKS začala prenasledovanie Falun Gongu 20. júla 1999, bývalý tajomník výboru Strany v automobilovom závode pán Jü Li-min, súčasný tajomník Kao Li-te ako aj ďalší vodcovia opravovne brutálne prenasledovali pani Niu Kui-lan a iných praktizujúcich Flaun Dafa.

Od 20. júla 1999 do konca roku 2001 bola pani Niu Kui-lan ilegálne zadržaná viac ako desaťkrát.

Nasleduje zhrnutie prenasledovania, ktorým trpela :
  • Ilegálne ju zadržiavali takmer mesiac 20. júla 1999 a dali jej pokutu 6.000 jenov.
  • Ilegálne ju zadržiavali takmer mesiac v nemocnici 25. apríla 2001 a dali jej pokutu 100 jenov.
  • Ilegálne ju zadržiavali v nemocnici dva dni a následne ju poslali do záchytného centra na 15 dní a dali jej pokutu 400 jenov.
  • Ilegálne ju zadržiavali v nemocnici desať dní 1. októbra 2001
  • Poslali ju do Núteného pracovného tábora Čchang-le, aby jej tam v decembri 2001 vymývali mozog takmer dva mesiace.

Pod vysokým tlakom a krutým prenasledovaním, ktoré vytvorila ČKS, bola pani Niu Kui-lan prinútená vzdať sa praktizovania Falun Dafa. Jej zdravie upadlo na predošlú úroveň a jej choroby sa vrátili. Konkrétne po roku 2002 často upadla do šoku a nemala veľmi jasnú myseľ. Jej zdravie sa naďalej zhoršovalo. S pomocou ďalších praktizujúcich Dafa pani Niu nastúpila opäť do kultivácie v roku 2004, ale ČKS ju opäť prinútila v apríli 2005, aby prestala. V tom čase publikovala svoje Pevné vyhlásenie a vyhlásila, že všetky jej slová a činy, ktoré nevyhovovali štandardu Falun Dafa sú neplatné. Vďaka dlhotrvajúcej politike teroru od ČKS boli deti pani Niu prenasledovaním veľmi vyľakané. Pokúsili sa zabrániť svojej matke v praktizovaní Falun Gongu a poslali ju do veľa krát do do nemocnice oblasti Čchang-le. Nakoniec pani Niu Kui-lan umrela 18. júla 2005.

Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2005/8/28/64339.html