Student střední školy se zastává Falun Dafa ve třídě


(Clearwisdom.net)

Student střední školy se zastává Falun Dafa

Během lekce politických věd na jedné z nejlepších středních škol v severovýchodních provinciích Číny byla tématem diskuse demokracie. V průběhu hodiny začal učitel psát věty na tabuli, včetně vět napadajících Dafa. V momentě kdy učitel přestal psát se ho student jménem Siao-jüan zeptal: "Neměl byste mít právo o tom mluvit, pokud jste to nevyzkoušel. Jak víte, že Falun Gong je [ošklivý výraz vynechán]? Praktikoval jste to někdy?" Učitel odpověděl: "Je to dáno jeho povahou." Siao-jüan řekl: "Povahou? Jakou povahou? Myslíte Pravdivost, Soucit, Snášenlivost?" Učitel řekl: "Vůdce strany řekl že to je [ošklivý výraz vynechán]." Siao-jüan pokračoval: "Takže vy věříte všemu co Ťiang Ce-min říká? Víte jak opouštěl místo předsedy? Je hledaným zločincem v mnoha zemích!" Na to se postavil další student jménem Siao-čang, aby Siao-jüana podpořil: "Lidé ve více než 40 [aktuální číslo je 70] zemích ho praktikují, tak proč to jediná Čína zakázala?" Jejich spolužák reagoval: "Neupalovali se sami? Dokonce si rozřezávali břicha, aby našli Falun!" Siao-čang vysvětloval: "Udělal bys to, kdyby ti někdo řekl, ať vypiješ benzín, poliješ se jím a pak se zapálíš? Celé to sebeupálení na Tien-an-menu byl podvod!" Siao-jüan se také přidal: "Rozřezávat se, aby našli Falun? Jsou snad ti lidé duševně nemocní? Podívej se kolem sebe; jsou tady snad nějací takoví praktikující Falun Gongu? Dokážeš samostatně přemýšlet?" V té chvíli ve třídě skutečně propukla diskuse a mnoho studentů začalo vykřikovat a kritizovat Ťiang Ce-mina a potvrzovat, že Falun Gong je určitě dobrý. Tváří v tvář nekontrolovatelné situaci se to učitel pokusil zastavit slovy: "Zapomeňte na to. Už o tom nebudeme mluvit!" Jenže Siao-jüan odpověděl: "Ne! Nebudeme měnit téma, ještě neskončila diskuse!" Vyděšený učitel okamžitě smazal očerňující slova a přešel k jinému tématu.

Než se tento incident ve třídě odehrál, Siao-jüan nebyl praktikující. Kvůli problémům se spolubydlícími na škole byl donucen se přestěhovat. Nakonec zůstal v domě jednoho praktikujícího, který mu objasnil pravdu. Zpočátku Siao-jüan nechtěl poslouchat a říkal, že se ho tyhle věci netýkají. Zanedlouho ale začal postupně pravdu přijímat a dokonce vystoupil z komunistického pionýru. K incidentu došlo poté, co se odhlásil z pionýru.

Žena, která byla svědkem síly Dafa není oklamána lží

Jednoho dne v roce 2004 jsem uviděla sestru Ji, dívku, která šila oblečení poblíž našeho domova před pár lety, jak sedí před supermarketem a čistí boty. Šla jsem k ní, abych ji pozdravila. Ji odpověděla, "Už jsem tě neviděla celé roky, ale vypadáš, jako bys za tu dobu omládla!" Vysvětlila jsem jí: "To proto, že praktikuji Falu Gong." To s ní trhlo až na chvíli oněměla, pak odpověděla: "Po pravdě, věřím, že Falun Gong je dobrý! Můj syn býval neposlušný a nesoustředěný a dělal spousty problémů. Jeho vysvědčení byla příšerná, často dostával ‚nejnižší trojky' nebo tak. Byla jsem z toho dost rozrušená a hodně jsem se trápila. Pak když byl ve čtvrtém ročníku nabídl jeho učitel, praktikující Falun Gongu, praxi všem studentům, kteří měli zájem. Můj syn tam šel a úplně se změnil! Zlepšilo se mu zdraví, byl poslušný a vysvědčení míval nejlepší ve třídě. Myslím, že bych měla Falun Gongu opravdu děkovat. Pak to z nějakého důvodu vláda zakázala a už to lidem nedovolovala praktikovat." Vysvětlila jsem jí fakta a několik dalších ševců přišlo poslouchat. Nakonec řekla: "Nezajímá mě, co říkají [vláda], věřím že Falun Gong je dobrý."

Lidé vědí, že praktikující Dafa jsou dobří

Jednou odpoledne, cestou z práce, jsem potkal známého, prodavače ovoce. Ukázal na muže kousek ode mě a řekl: "Ten gentleman je určitě praktikující Falun Gongu jako ty! Včera jsem mu dal o pár penny víc nazpět za ovoce a on se dnes vrátil, jen aby mi peníze vrátil! Navíc má moc dobrý přístup a nikdy se nesnaží smlouvat."

23. června, 2005

Anglická verze na: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2005/7/10/62745.html
Čínská verze na: http://www.minghui.org/mh/articles/2005/6/24/104768.html