Belgicko: Medzinárodná výstava umenia "Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť" sa úspešne uskutočnila v Európskom parlamente

28. júna sa uskutočnilo otvorenie medzinárodnej výstavy obrazov "Pravdivosť, Súcit, Znášanlivosť" v Európskom parlamente v Bruseli. Výstava bola srdečne podporovaná členom EP, pánom Panellom, a organizovaná Belgickou asociáciou Falun Gong.

Výstava umenia obsahovala približne dvadsať umeleckých diel od západných aj východných umelcov. Bola rozdelená na štyri tematické celky: "Krása kultivácie", "Nekompromisná odvaha", "Volanie po spravodlivosti" a "Spravodlivosť víťazí".

V prvý deň výstavy sa prišlo mnoho vládnych úradníkov z dvadsiatich piatich členov EU a členov administratívy pozrieť na výstavu. Mnoho z nich ani nechcelo odísť. Niektorí sa vrátili a pozreli si diela niekoľkokrát. Návštevníkov sa veľmi dotkli vnútorné významy obrazov a veľmi sa im páčili. Boli šokovaní informáciou, že také brutálne prenasledovanie voči pokojným praktizujúcim Falun Gongu vykonáva Komunistická strana v Číne.

Dosť návštevníkov povedalo, že toto je najlepšia výstava umenia, akú kedy v Parlamente videli.

Keď si prezrela obrazy, pani z Portugalska, ktorá pracuje pre investičný fond, povedala, že je to bola pre ňu veľmi dojímavá chvíľa a že dúfa, že bude môcť pomôcť vystaviť tie vynikajúce umelecké diela v mnohých iných krajinách.

Dlhoročný úradník EP si zblízka pozrel každý obraz. Potom prišiel k sprievodcom na výstave a povedal: "Som vám naozaj vďačný, že ste sem priniesli také čisté na nádherné diela. Veľmi dúfam, že budem môcť nejako výstave pomôcť." Potom v návštevnej knihe zanechal odkaz: "Spravodlivosť určite zvíťazí."

Na otvorení výstavy večer 28. júna 2005 člen EP pán Panella povedal, že je veľmi šťastný, že sa výstava koná v Európskom parlamente. Umelecké diela, ktoré sú vystavované, sú odvážnym úsilím praktizujúcich Falun Gongu v ich volaní po slobode vyznania. Ich snahy neslúžia len Falun Gongu, ale aj všetkým čínskym ľuďom, ktorí hľadajú slobodu.

V prejave pán Slatts z Belgickej asociácie Falun Gong poďakoval mnohým členom EP za ich priebežnú podporu Falun Gongu. Dúfa, že pomocou tejto výstavy sa mnoho ľudí dozvie o kráse Falun Gongu a pripoja sa k celosvetovému hlasu odsudzujúcemu pokračujúce prenasledovanie Falun Gongu v Číne.

Umelci, ktorí vytvorili tieto diela, tiež poslali ďakovný list organizátorom výstavy, želajúc výstave veľa úspechov. Poďakovali sa členom EP za ich podporu tejto výstavy. Tiež sa poďakovali Belgickej asociácii Falun Gong a všetkým pomocníkom, ktorí pomohli zorganizovať túto výstavu.

V liste povedali: "Sme praktizujúcimi Falun Gongu. Naša inšpirácia pochádza z kultivácie. Pomocou našich diel chceme s našimi divákmi zdieľať krásu kultivácie Falun Gongu, odhaliť brutálne prenasledovanie Falun Gongu čínskym komunistickým režimom a ukázať nekompromisnú odvahu praktizujúcich Falun Gongu čeliacich prenasledovaniu. Chceme, aby sa pomocou tradičných foriem umenia ľudia vrátili k normálnym ľudským hodnotám a spravodlivej viere."

Výstava trvala tri dni a úspešne skončila 30. júna. Belgickým praktizujúcim s prípravou výstavy a pri sprevádzaní hostí po výstave pomohli praktizujúci z Holandska, Francúzska a Nemecka.

Zdroj: http://www.clearharmony.net/articles/200507/27580.html