Ďalší slovenskí starostovia vyjadrujú nesúhlas s prenasledovaním Falun Gongu v Číne, časť V.

Praktizujúci Falun Gongu oslovili niekoľko sto slovenských starostov listom, v ktorom jasne poukázali na mučenie, ktorému sú podrobovaní nasledovníci Falun Gongu v Číne. Pri tejto príležitosti tiež starostov požiadali o podporu petície na podporu ľudských práv praktizujúcich Falun Gongu v Číne.

Petíciu podporili viacerí starostovia a veľmi nás teší, že sa k nim často pridali aj ďalší ľudia, napríklad pracovníčky obecných úradov, vedúca školskej jedálne či upratovačka.


Text petície:

Petícia Na podporu ľudských práv Praktizujúcich Falun Gongu v Číne
určená petičnému výboru SR a Spojeným Národom

***

Berúc do úvahy, že:

  • Falun Gong ako cvičenie a disciplína učí človeka žiť podľa zásad pravdivosti, dobroty a tolerancie a tým prispieva ku zlepšeniu spoločnosti ako celku,
  • Falun Gong podporuje dobré duševné aj fyzické zdravie človeka a pomáha uchovávať tradičné ľudské hodnoty úprimnosti, vytrvalosti a nesebeckosti,
  • praktizujúci Falun Gongu sú v Číne už 5 rokov vystavení neľudskému prenasledovaniu, sú bití, mučení a zabíjaní, aby sa vzdali svojho presvedčenia,

pripájam sa k výzve za okamžité ukončenie krutého prenasledovania a mučenia praktizujúcich Falun Gongu v Číne. Ľudské hodnoty pravdivosti, dobroty a tolerancie majú byť zachovávané v každej krajine na svete.


Za obce sa vyjadrili: obec Motyčky
obec Potôčky
obec Ruská Nová Ves
obec Senné
obec Slavkovce
obec Sulín
obec Teplička
obec Teriakovce