Situace Jiang Renzhenga vyvolala znepokojení v pobočce berlínských Amnesty International

Pobočka Amnesty International, sídlící v Berlíně, nedávno informovala německého ministra zahraničí o situaci Jiang Renzhenga. Amnesty International také praktikujícím Falun Gongu sdělila, že německé velvyslanectví v Pekingu již vyjádřilo čínské vládě své znepokojení nad tímto případem.

Jian Renzheng byl před týdnem zadržen na tři roky v táboře nucených prací za "udržování kontaktů s organizacemi Falun Gong a rušení veřejného pořádku" poté, co byl německou vládou 7. března se svou ženou a dvěma dětmi deportován zpět do Číny. Nyní je uvězněn v pracovním táboře v Benxi, blízko Shenyangu, ale podle posledních zpráv, již v táboře není. Jeho rodina ještě nebyla informována o tom, kde se nachází.

Jiang Renhzeng a jeho žena začali praktikovat Falun Gong v Norsku před dvěmi lety. Německá vláda věří, že předtím, než opustili Čínu nikdy Falun Gong nepraktikovali a netrpěli pronásledováním, takže se do žádných problémů nedostanou, jestliže se vrátí a budou praktikovat doma. Incident Jiang Renzhenga a jeho zadržení v pracovním táboře odhaluje hloubku a rozsah pronásledování Falun Gongu, které popudilo a hluboce šokovalo celou německou společnost.

Jiang Renzheng a jeho žena žili předtím ve Wuerzburgu, v Německu. Paní Tang, praktikující a dobrovolná kontaktní osoba Falun Gongu v tomto městě, zůstala s rodinou Jianga, ve spojení poté, co se vrátili do Číny. Tvrdí, že když se vrátili do Číny hledali si zaměstnání, bydlení a starali se o své děti. Nejsou tedy těmi, kteří narušují veřejný pořádek. Tím není nikdo jiný, než Čínská komunistická strana, která uvěznila otce dvou dětí a způsobila několik psychických traumat Jiangovým starším rodičům. Toto je ve skutečnosti to, co narušuje veřejný pořádek. Paní Tang také vysvětlila, že praktikující Falun Gongu nyní aktivně žádají pomoc od německé veřejnosti a nevzdají se apelu na podporu Jiangovy situace.

IGFM, mezinárodní organizace pro lidská práva, sídlící ve Frankfurtu, zaslala 13. dubna hlavním německým médiím zprávy, požadující okamžité propuštění Jiang Renzhenga a požadující od německého premiéra aby naléhal na Čínskou vládu, aby zastavila pronásledování Falun Gongu. Petice IGFM, volající po okamžitém propuštění Jiang Renzhenga se stala součástí aktivit praktikujících Falun Gongu po celém Německu.

Političtí úředníci bydlící v okolí tohoto města se o osudech Jiang Renzhengovy rodiny dočetli v novinovém článku z 12. dubna, nazvaném "Vypovězený Číňan uvězněn v pracovním táboře". Když praktikující Falun Gongu z Wuerzburgu sbírali podpisy, mnoho lidí říkalo: "Četl jsem o něm článek v novinách." Lidé byli velmi solidární a petiční akce se zdařila. Apelovala na německou vládu, aby zachránila rodinu Jiang Renzhenga a umožnila jim vrátit se zpět do Německa.

Čínska verzia: http://www.yuanming.net/articles/200504/40931.html

Zdroj: http://www.clearharmony.net/articles/200504/26013.html