Telefonní hovor s mojí rodinou v Číně

Lin Chuan, praktikující Falun Gongu v Severní Americe

[PureInsight.org] Poznámka autora: Moje rodina a já se po telefonu obvykle bavíme jen o věcech každodenního života. Zavoláme jeden druhému, abychom si pověděli, že jsme v pořádku. Můj otec byl zřejmě požádán, aby se v tomto rozhovoru zeptal na velmi specifické otázky.

Lin: Lin Chuan
Otec: Otec Lin Chuana

Otec: Chuane, jak se ti v poslední době v Americe daří?
Lin: Shi Wei a já se máme dobře jako obvykle. [Poznámka: Shi Wei je žena Lina Chuana.]

Otec: Nedávno jsem ti poslal email. Dostal jsi ho ?
Lin: Ne.

Otec: V tom emailu jsem ti položil pár otázek.
Lin: Jaké to byly otázky?

Otec: Za prvé jsem se chtěl zeptat na praktikování Falun Gongu mimo tvůj domov. Slyšel jsem, že jsi koordinátorem Falun Gongu v Severní Americe. Je to pravda ?
Lin: Dovol mi to vysvětlit. Začal jsem v naší oblasti praktikovat Falun Gong jako první. Poté, co mi to tolik prospělo po zdravotní i duševní stránce, začal jsem seznamovat s Falun Gongem mé přátele. Když začali praktikovat Falun Gong oni, seznámili s Falun Gongem své přátele, protože taky cítili, že je to nádherná a mírumilovná praxe. Pak to jejich přátelé představili jejich přátelům. Za nějakou dobu praktikovalo Falun Gong v naší oblasti několik tuctů lidí. Protože jsem byl první, kdo začal praktikovat Falun Gong, byl jsem to já, kdo přinesl stereo na cvičební místo a pouštěl hudbu ke cvičení. Tak jsem se stal "koordinátorem", ale ve skutečnosti jsem byl jen zodpovědný za přinesení sterea.

Otec: Rozumím. Vím, že je Falun Gong pro tebe dobrý. Tvá matka a já nejsme proti tomu. Ale chci, aby jsi praktikoval Falun Gong doma. Nechci, abys byl zapleten do nějakého politického hnutí.
Lin: Tati, právě proto, že mě nezajímá politika, věnuji se duchovní praxi.

Otec: Slyšel jsem, že je nová publikace nazvaná Devět Komentářů k Čínské komunistické straně. O čem to je ?
Lin: Četl jsem to. Je to série devíti článků, které pravdivě popisují povahu Komunistické strany z devíti různých perspektiv. Zahrnuli všechny ohavné zločiny, kterých se Komunistická strana dopustila za posledních 100 let.

Otec: Och? Pomohl jsi napsat nějaký z těch článků?
Lin: Opravdu věříš, že je možné, abych já se svými schopnostmi a znalostmi, mohl napsat takové veledílo jako je Devět Komentářů ke Komunistické straně?

Otec: Nech mě zopakovat moji žádost. Nechci, aby jsi praktikoval Falun Gong mimo svůj dům. Nikdy se nezaplétej do politiky.
Lin: Tati, praktikoval jsem Falun Gong doma před rokem 1999. A když jsem ho praktikoval venku, cvičil jsem ve veřejných parcích. Nemám ani zdání, kdy mě Čínská komunistická strana (ČKS) dala na černou listinu. Nejenom, že mi otevřeně vyhrožovali, ale ještě zabavili můj čínský pas. Jak bych mohl za těchto okolností sedět doma a poddat se jejich terorismu?

Otec: Velmi dobře víš, že si říkáš o problém, když jsi proti ČKS. Pracoval jsem tvrdě, abych dostal svoji penzi a tvoji bratři a sestry pracovali tvrdě, aby si udrželi svou práci. (Poznámka od Lin Chuana: Později jsem se z dalších zdrojů dozvěděl, že čínské Ministerstvo státní bezpečnosti hrozilo, že propustí mé sourozence z jejich vládních prací, když se jim nepovede přesvědčit mě, abych se vzdal Falun Gongu.)
Lin: Tati, bylo by skvělé, kdybych mohl pohodlně sedět doma, nepřemýšlet a praktikovat Falun Gong. Kdo se zdravou myslí by měl rád několikahodinová stání venku v mrazu [aby objasňoval pravdu o Falun Gongu]? Víš jaké nečisté obchody dělá ČKS mimo Čínu?

Otec: Jaké nečisté obchody ?
Lin: ČKS opakovaně rozšiřovala diplomatickými cestami pomlouvačné lži o Falun Gongu zahraničním vládám. Opakovaně si najala Číňany žijící za mořem, aby hanobili Falun Gong a podnítili nenávist u dalších Číňanů. Snažila se, aby se celý svět stal jejím partnerem ve zločinech proti Falun Gongu. Kdyby ostatní praktikující a já nevystoupili a nevysvětlili zahraničním vládám, lidem všech skupin a speciálně Číňanům žijících za mořem pravdu, praktikující Falun Gongu by nemohli žít v žádné části světa! Kdyby ČKS nepronásledovala Falun Gong, nevystoupil bych, abych objasnil pravdu. Je to ČKS, která mi nedala jinou možnost, než se postavit za nejzákladnější lidská práva. Jak mě za to teď můžeš kárat?

Otec: Dobře... Změňme téma. Kde jste dostali peníze k vytištění pravdu objasňujících materiálů o Falun Gongu?
Lin: Kdokoliv si přeje rozšiřovat pravdu-objasňující materiály lidem, zaplatí za výdaje ze své vlastní kapsy. Díky stálým hrozbám ČKS a ekonomickým stimulům, nemá žádná vláda kuráž financovat Falun Gong a jeho úsilí skončit pronásledování.

Otec: Poslední dobou je o Falun Gongu velmi málo zpráv. Zdá se, jako by v posledních dnech praktikovalo Falun Gong málo lidí. Jak to vypadá v tvé oblasti?
Lin: Tati, nenaučil jsi se něco o strategii propagandy ČKS za ty desítky let, co žiješ v Číně? Když nikdo nepraktikuje, proč se ČKS stále Falun Gongu bojí? Nejmenší aktivita Falun Gongu a už se třesou strachy. To jenom dokazuje, že je tolik lidí praktikujících Falun Gong, až ji to zbavuje smyslů. Zeptal jsi se mě, jestli Falun Gong praktikuje mnoho lidí mimo Čínu. Přesně před dvěmi měsíci se kongres Spojených Států usnesl na prohlášení, které odsuzuje obtěžování lidí Čínskou komunistickou stranou, kteří praktikují Falun Gong na americké půdě a funkcionářů vlády Spojených Států, kteří podporují Falun Gong. Dnes Spojené Národy, Spojené Státy, Kanada a mnoho dalších svobodných zemí poskytlo azyl těm praktikujícím, kterým byl zabaven pas Čínskou komunistickou stranou. ČKS teď čelí velkým změnám zevnitř i zvenku Číny. Je jenom otázka dní, než se ČKS zhroutí.

Otec: (Pochichtávání)
Lin: Mluvíme-li o kolapsu ČKS, jsem povinen tě jako tvůj syn upozornit, aby jsi nepropadal iluzi o moci ČKS. ČKS se může kdykoliv zhroutit jako Sovětský Svaz a bývalé komunistické režimy ve východní Evropě. Po jejím kolapsu, ČKS bude stíhána celým světem za její ohavné zločiny proti čínským lidem. Jak přivede svět ČKS ke spravedlnosti? Stejným způsobem, jako přivedl všechny nacisty ke spravedlnosti po kolapsu nacismu v Německu. Možná si myslíš, že budeš ušetřen, protože jsi nespáchal žádný zločin. Ale dokud jsi členem ČKS, budeš prohlášen za komplice ČKS s jejími minulými zločiny. Můžeš utéct, ale nemůžeš se věčně schovávat. Proč si nepřipravit cestu k útěku? Je sílící trend v Číně i mimo Čínu zříci se členství v ČKS. Můžeš se dokonce zříci ČKS pomocí pseudonymu. Nechtěl by sis to promyslet?

Otec:[Chvilka ticha] Dnes se o tom nebudeme bavit. Budu rád, když mi budeš domů volat často, abychom věděli, že jsi v pořádku.
Lin: Když ČKS zastaví pronásledování určitě budeme (ty a já) v pořádku.

Otec: Dobře. Promluvím si s tebou později.
Lin: V pořádku. Opatruj se. Ahoj

Přeloženo z: http://www.zhengjian.org/zj/articles/2005/2/18/31193.html