Film "Písečná bouře" byl na španělském Filmovém festivalu nadšeně přijat (Foto)

(Minghui.de) Na mezinárodním Filmovém festivalu o lidských právech v Barceloně získal film "Písečná bouře" velice pozitivní ohlas publika. Tento film odhaluje pronásledování praktikujících Falun Gong v Číně a byl doporučen organizacemi pro lidská práva ve Španělsku a organizátory Filmového festivalu. Lidé byli šokovaní a smutní, že jsou v Číně tak velice pošlapávána lidská práva a svoboda víry, přestože se již nacházíme v 21.století. Organizátoři Filmového festivalu v Andoře, Argentině a několika jihoamerických zemí kontaktovali organizátora festivalu, aby se zeptali, zda smí být film promítán také na jejich tradičních filmových festivalech.

Před festivalem byl film "Písečná bouře" vysílán satelitem v celé Jižní Americe a zbytku světa přes španělský satelit Hispasat. Tento satelit vysílá do všech španělsky mluvících zemí a do Severní Ameriky a Evropy.

Vysílání, ve kterém byl film promítán se nazývá "Esence a vize". Tento pořad je produkován ve spolupráci s mezinárodním Filmovým festivalem a španělskými organizacemi pro lidská práva. Je provozován organizacemi ATEI - Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana - a podporován velkými mezinárodními organizacemi a jednou španělskou televizní stanicí. Esence a vize je pořad, který se zabývá lidskými právy a má 590 miliónů diváků. Díky tomuto programu mají milióny lidí šanci dozvědět se o pronásledování Falun Gongu v Číně.

Písečná bouře byla vysílána pravidelně od 14. do 25. února. Druhý den po vysílání přicházeli hlavním organizátorům telefonáty od různých lidí, mezi nimi také od vládních činitelů. Několik hovorů přišlo i z ciziny. Ti lidé vyjadřovali své zděšení a znepokojení nad pronásledováním v Číně, které je v tomto filmu odhaleno.

Zdroj: http://www.clearharmony.de/articles/200504/23532.html
Tento článek v čínštině: http://www.minghui.org/mh/articles/2005/4/17/99832.html