Mučiace techniky v pracovnom tábore Changlinzi v meste Harbin používané proti praktizujúcim Falun Gongu (dokumentačné fotografie)

(Clearwisdom.net) Nasledujúce fotografie boli spravené počas predvádzania osobných zážitkov ľudí, ktorí prežili prenasledovanie. Kladú si za cieľ ukázať mučiace metódy používané v pracovnom tábore Changlinzi, oblasť Harbin, provincia Heilongjiang. Mnoho ďalších mučiacich metód ešte len čaká na odhalenie. Pretože tieto metódy sú mimoriadne kruté a bolestivé, z hľadiska bezpečnosti praktizujúcich nemôžeme plne ukázať skutočné mučenie, ktorému boli podrobení

1. Tlačenie, lámanie a ohýbanie

Štyria či piati kriminálni spoluväzni pritlačia praktizujúceho k zemi, tvárou nadol, ruky im ťahajú dozadu a držia ich dvaja spoluväzni; dvaja ďalší spoluväzni držia nohy, pričom otáčajú nohami v členkoch, takže prsty na nohách smerujú von. Dvaja spoluväzni, ktorí držia ruky potom skrúcajú ruky tak, aby išli proti smeru, ktorým sa normálne ohýbajú kĺby. Nútene tlačia ruky, kým nie sú v 90 až 180 stupňovom uhle k chrbtu. Niekedy sú ruky obete ohnuté násilím v 180 stupňovom uhle od chrbta a násilím nimi otáčajú. Ruky potom vytiahnu nahor naproti bokom a ponad vrch hlavy a nakoniec kriminálnici pritlačia ruky na zem, vytvárajúc opačný, 180 stupňový uhol k chrbtu. Ramenné kĺby sú vykrútené. Toto mnohonásobne prekračuje normálnu medzu ohybu ramena. Svaly a šľachy sa trhajú a bolesť je obrovská. Praktizujúci často stratí od bolesti vedomie. Hlava a krk praktizujúceho musia od takéhoto naťahovania znášať veľmi veľký tlak. Tým, že je človek otočený tvárou nadol, môže sotva dýchať. Ako je tvár tlačená k zemi, spôsobuje to tiež prudkú bolesť.

Mnoho praktizujúcich Falun Gongu bolo podrobených tomuto mučeniu, vrátane Sun Kaiqing, Yun Fuqi, Huang Tiecheng, Sun Tongqing, Yang Xueqiu, Yan Jiguo. Mnoho iných bolo mučených použitím tejto metódy, avšak nemáme ich mená. (Pozri fotografiu č. 1)

Obr. 1

2. "Uťahovanie hodinovej pružiny"

Šesť až sedem zločincov pritlačí praktizujúceho k zemi, tvárou nadol. Niektorí držia nohy, niektorí mu sedia na chrbte a dvaja spoluväzni mu krútia ruky dozadu. Vkladajú tvrdé predmety s hranami, ako napríklad obdĺžnikovú kovovú tyč, medzi prsty a potom nimi točia, pričom držia tie dva prsty tesne jeden pri druhom. Tyč poškodí kožu a mäso medzi prstami a prereže mäso až na kosť. Prsty niektorých praktizujúcich sú pritom aj zlomené. Táto krvavá mučiaca metóda spôsobuje prudkú bolesť. Niektorí praktizujúci boli použitím tejto metódy opakovane mučení počas veľmi krátkeho času, dokonca ešte predtým, ako sa im zahojili rany. Čím je mučenie častejšie, tým viac bolesti spôsobuje. Praktizujúci Yun Fuqi, Sun Tongqing, Huang Tiecheng a niekoľko ďalších trpeli týmto mučením. Pozri fotografie č. 2, 3, 4.

Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4

3. Kruté bitie

Aby potrestali praktizujúcich, ktorí zotrvávajú pevne vo svojom presvedčení a odmietajú sa podriadiť požiadavkám zločincov, polícia v tábore nariadi skupine spoluväzňov (3 až 9 ľudí) fyzicky útočiť na praktizujúcich. Kruto bijú praktizujúceho, udierajúc ho päsťami, kopajúc koženými topánkami či kolenom. V dôsledku toho obete často utrpia mnoho zranení - od podliatin pod očami a krvácajúceho nosa k poškodeniu vnútorných orgánov. Niektorí vykašliavajú krv. Dokonca aj po mnohých dňoch obete stále cítia intenzívnu bolesť. Takmer všetci praktizujúci, bez ohľadu na vek či fyzický stav, zažili toto mučenie. Ďalšie podrobnosti možno vidieť na fotkách č. 5, 6, 7.

Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7

4. Bodanie ihlou

Polícia nariadi spoluväzňom, aby pichali veľké železné ihly (až 10 cm), ktoré sa používajú na tkanie, do hlavy, krku, chrbta, hrude a ďalších citlivých častí tela. Niektoré ihly sú zapichnuté tak hlboko, že ich spoluväzni môžu len s námahou vytiahnuť. Bolesť, akú to spôsobuje, nemožno popísať slovami. Praktizujúci, ktorí zažili mučenie ihlou zahŕňajú Sun Kaiqinga, Yun Fuqi, Zhang Xiangfu, Yu Guanghe, Zhang Ticao a iných.

Obr. 8

5. Elektrické šoky

Polícia v tábore používa elektrické obušky, aby dávala elektrické šoky do tváre, nosa, úst, krku, pod pazuchy a dokonca do genitálií praktizujúcich. Šoky spôsobujú na koži zuhoľnatenie a pľuzgiere. Raz polícia namočila tvár Zhang Xiangfu vodou a potom ho opakovane šokovala, čím mu spôsobila pľuzgiere po celej tvári a mučivú bolesť.

Praktizujúci Wei Yunge má viac ako 70 rokov a trpí vážnym srdcovým problémom, ale ani to nezabránilo dozorcom, aby nariadili spoluväzňom, aby ho šokovali v oblasti genitálií.

Väčšina praktizujúcich zažila toto mučenie. Detaily možno vidieť na fotke 9 a 10.

Obr. 9 Obr. 10

6. Dupanie po prstoch

S podporou polície spoluväzni dupali na prsty praktizujúceho Gao Ke, čím mu spôsobili prudkú bolesť a opuchnutie.

Obr. 11

7. Pálenie chrbta rúk

Polícia nariadila spoluväzňom, aby pálili chrbát rúk Zhang Xiangfu pomocou zapaľovača na cigarety. Koža bola vážne popálená a ruky opuchli. Začali krvácať a hnisať. Toto je mimoriadne krutá a bolestivá forma mučenia. Dokonca hoci ruky veľmi boleli, obeť bola stále prinútená robiť ťažkú prácu.

Obr. 12

8. Stláčanie mužských genitálií

Polícia povzbudzuje spoluväzňov, aby vyzliekli praktizujúcemu nohavice a stláčali mu genitálie rukami. Niekedy sa vajíčka dokonca pretrhnú. Toto mučenie spôsobuje neznesiteľnú bolesť. Obeť cíti prenikavú bolesť od vrchu hlavy až k hrudníku a spodnej časti brucha.

Obr. 13

9. Stláčanie kože kliešťami

Polícia nariadi spoluväzňom, aby stláčali kožu praktizujúceho kliešťami. Po tomto mučení sú telá obetí pokryté fialovými pomliaždeninami.

Obr. 14

10. Násilné kopanie

Niekoľko spoluväzňov pritlačí praktizujúceho k zemi. Násilníci koženými topánkami kopú praktizujúceho do rebier, hrude, hlavy a iných častí jeho tela. Niektorí praktizujúci utrpeli niekoľko zlomených rebier. Praktizujúci Yun Fuqi utrpel zlomeninu kostí na viac ako 20 miestach a jedno rebro bolo zlomené na dvoch miestach. Každý nádych a výdych mu spôsoboval ostrú bolesť v hrudníku. Muky boli slovami neopísateľné. Toto mučenie je ukázané na fotkách 15 a 16.

Obr. 15 Obr. 16

11. Udieranie lavičkou

Polícia viedla spoluväzňov k tomu, aby udierali lavičkou praktizujúcich do chrbta, bokov hrude, nôh a dokonca do hlavy. V dôsledku toho niektorí praktizujúci utrpeli viacnásobné zlomeniny alebo vážne zranenia chrbta. Ich chrbty sú pokryté veľkými hrčami, ktoré krvácajú a hnisajú.

Obr. 17 Obr. 18

12. Oceľová matica udierajúca do hlavy

Polícia naviedla spoluväzňov, aby uviazali oceľovú maticu na šnúru a mávali ňou ju smerom k hlave praktizujúceho. Bolesť je intenzívna a hlava obete je napuchnutá a má závrat. Praktizujúci Sun Kaiqing a Yun Fuqi zažili toto mučenie. Udreli ich každý deň niekoľko desiatok krát. toto mučenie nalomilo ich lebku. Niekedy ich lebky mali praskliny na viac ako 20 miestach, čo im spôsobilo vážny otras. Hoci dnes prešli dva roky od mučenia, hlavy obetí stále bolia a niekedy majú závrat a chýba im mentálna jasnosť. Zhang Xiangfu, Yu Guanghe a Zhang Ticao sú obeťami tejto mučiacej metódy. Toto mučenie je ukázané na fotografiách 19, 20 a 21.

Obr. 19 Obr. 20

Neúplný zoznam niektorých policajných úradníkov v oddiele vymývania mozgov (5. oddiel) v nútenom pracovnom tábore v Changlinzi:
Zhao Shuang, vedúci oddielu
Zhang Chunliang, politický vedúci
Yang Yu, zástupca vedúceho oddielu
Pan, strážnik
Páchatelia:
Teng Liwei, (vrah, ktorého predčasne prepustili potom, ako bil praktizujúcich Falun Gongu; keď sa dostal na slobodu, opäť spáchal vraždu)
Yang Xiaodong, Yu Fuchun, Sun Quanwei, Niu Shaowei, Niu Jingwen, Guan Youjun a iní.
V malých celách je 8 profesionálnych vrahov. Máme tri mená: Zhang Guowen, Zhang Xin, Li Xin, a ďalší.
Dozorcovia často navádzajú ponukami "bodov" spoluväzňov, aby mučili praktizujúcich Falun Gongu. Keď majú dosť "bodov", môžu ich prepustiť skôr. Ak odmietnu mučiť praktizujúcich, dozorcovia im vezmú body alebo im dokonca znížia potravinové dávky. ------------

Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2005/4/9/59415.html