Čínska štetcová kresba: "Falun Dafa je spravodlivý Zákon"


Zhang Cuiying
 

[PureInsight.org] Silné mladé dievča stojí na trojnohej žabe, pričom drží plagát s nadpisom "Falun Dafa je dobrý". Dievča hovorí, "Dozriem na to, aby žaba už nekvákala svoju hroznú pesničku!"

Žaba má široké ústa a pár vyčnievajúcich očí. V Číne zväčša obýva rybníky, bariny, ryžové polia alebo iné druhy blatistých, špinavých miest. Je prirodzeným obyvateľom takých vodných prostredí ako jazerá, bariny a rieky, známe v Čínštine pod menom Jiang Ze. Slovo "obyvateľ" zodpovedá v Čínštine "Min". Preto slová Jiang Ze Min možno použiť ako metaforu pre žabu.

Nadpis na obraze:
Falun Dafa je spravodlivý Zákon

Vytvorené v Dallase, Texas, USA

Zdroj: Zhang Cuiying, tradičná čínska maliarka