Vedci hovoria, že rozháraná galaxia "prosperuje z chaosu"


 
Veľké Magellanovo mračno (VMM)

[PureInsight.org] Mocná avšak neznáma sila účinkuje v malej galaktickej spoločníčke Mliečnej dráhy, hovoria astronómovia v poslednom vydaní časopisu "Science"(Veda). Niečo udržuje magnetické pole tejto galaxie (Veľké Magellanovo mračno) pevné a usporiadané, hoci gravitačná sila Mliečnej dráhy sa snaží roztrhať ju na kusy.

Skupina vedená Bryanom Gaenslerom z Harvard-Smithsovho centra pre astrofyziku použila austrálsky CSIRO teleskop neďaleko Narrabri, aby študovala magnetické pole tejto galaxie.

"Toto je najdetailnejšia mapa, ktorá bola kedy spravená z magnetizmu inej galaxie," hovorí Gaensler. Veľké Magellanovo mračno je vzdialené len 160.000 svetelných rokov - je to najbližší sused Mliečnej dráhy, ktorý je trhaný na kusy gravitačnou silou Mliečnej dráhy. Výskumníci boli prekvapení, že magnetické pole VMM je také hladké a usporiadané, napriek vnútornému nepokoju, ktorý musí galaxia prežívať. "Je to akoby ste mali doma celé popoludnie narodeninovú oslavu niekoľkých 4-ročných detí a potom by ste našli dom rovnako čistý a uprataný ako keď ste odišli," hovorí Gaensler. "Musia tu pôsobiť nejaké mocné sily, ktoré bránia tomu, aby sa magnetické pole poškodilo."

Mliečna dráha a mnoho iných veľkých špirálovitých galaxií má dobre usporiadané, veľké magnetické pole. Predpokladá sa, že celková rotácia týchto galaxií kombinuje a vyhladzuje drobné magnetické polia vytvorené vírmi plynov. Proces sa nazýva "dynamo" a podobá sa procesu, ktorým sa vytvára magnetické pole Zeme.

"Ale ak galaxia zažíva náhle výbuchy vytvárania hviezd alebo explózie supernôv, energia, ktorú uvoľňujú tieto procesy, by mala úplne narušiť veľké magnetické pole", hovorí Lister Staveley Smith z národného ústavu CSIRO v Austrálii.

Takže čo udržiava magnetické pole VMM usporiadané? Je niekoľko možností, hovoria výskumníci. Najpravdepodobnejšie je to proces, ktorý je poháňaný mimoriadne energickými časticami zvanými "kozmické žiarenie." Tieto by účinkovali rýchlejšie ako konvenčný mechanizmus dynama. Aby fungoval, vyžaduje tiež aktívne vytváranie hviezd, takže "hviezdy vybuchujú náhodne všade, čo zosilní magnetické pole a nepoškodí ho," hovorí Gaensler. "Mohli by ste povedať, že tejto galaxii prospieva chaos."

Astronómovia väčšinou mapujú magnetické pole galaxie tým, že sledujú polarizované optické alebo rádiové žiarenie zo samotnej galaxie. Ale v tejto štúdii sa výskumníci pozerali na to, ako sa pozmenilo rádiové žiarenie zo zdrojov v pozadí, keď prechádzalo cez VMM. Konkrétne, merali ako sa rovina polarizácie rádiového žiarenie natočí magnetickým poľom VMM (efekt, ktorý sa nazýva Faraday-ova rotácia).

Vhodných zdrojov v pozadí je len niekoľko a sú príliš ďaleko od seba, takže doteraz bola technika "merania rotácie" použitá len na našu galaxiu Mliečnej dráhy a jednej ďalšej, M31. Ale preto, že VMM je neďaleko a na oblohe je veľké (sedem stupňov naprieč, takmer 15 krát priemer celého Mesiaca), výskumníci boli schopní nájsť 291 polarizovaných zdrojov v pozadí, ktoré mohli použiť na jeho skúmanie. Približne 100 týchto zdrojov leží priamo za VMM. Ostatné sa použili na opravenie popredia Faraday-ovej rotácie, ktorá sa deje v našej vlastnej galaxii.

Výskum použil archívne dáta z kompaktného poľa austrálskeho teleskopu, ktoré boli pôvodne zhromaždené na to, aby určili umiestnenie neutrálneho vodíku vo VMM.

Magnetické polia sa nachádzajú v planétach, hviezdach, galaxiách a možno dokonca v blízkom okolitom priestore medzi galaxiami. Oboje ukladajú a uvoľňujú energiu, vytvárajú obrovské elektrické prúdy, ktoré obiehajú cez priestor, pomáhajú vytvárať hviezdy a premieňajú pohyby galaxií vo veľkom rozsahu na turbulencie a teplo. Pochopenie magnetických polí je základom pre pochopenie toho, ako funguje vesmír.

Faraday-ova rotácia je sľubnou technikou na meranie galaktického magnetizmu, hovoria výskumníci. "Budúce rádio teleskopy, ako napríklad EVLA a pole na štvorcovom kilometri, ktoré je teraz v poradí, budú schopné zosnímať stovky krát viac zdrojov v pozadí," hovorí Gaensler.

"To nám pomôže pochopiť magnetizmus vo väčšine okolitého vesmíru."

Táto práca bola podporená fondom národnej vedy pomocou grantu AST-0307358 a univerzitou v Sydney pomocou Denisonovho fondu. Austrálsky teleskop je financovaný Austrálskou federáciou, aby fungoval ako národné zariadenie vedené CSIRO.

Prebrané z: http://www.spaceflightnow.com/news/n0503/12chaos/
Zdroj:http://www.pureinsight.org/pi/articles/2005/3/21/2838.html