NASA zveřejnila obrázky gabonského jaderného reaktoru, starého 2 miliardy let


 
Oklo: starodávné africké jaderné reaktory

(Clearwisdom.net) Vysvětlení: Pozůstatky téměř 2 miliardy let starých jaderných reaktorů byly nalezeny v sedmdesátých letech v Africe. Výše uvedený obrázek ukazuje Zkamenělý reaktor 15, umístěný v Oklu, Gabonu. Zbytky oxidu uranu jsou vidět jako nažloutlá skála. Okelské vedlejší produkty jsou dnes používány k prověřování stability základních konstant u kosmologických časových měřítek a k rozvíjení efektivnějších prostředků k odstranění lidmi vyprodukovaného jaderného odpadu.

Ze sedmnácti známých zkamenělých jaderných reaktorů, jich bylo devět zcela vydolováno.

Zóna reaktoru 15, činí z tohoto reaktoru, díky tunelu navrtaného do dané důlní šachty, jedinou přístupnou podzemní zónu. Pozůstatky zkamenělého reaktoru 15 jsou na těchto obrázcích zřetelně viditelné jako světle šedožlutě zbarvená skála (což je většinou oxid uranu), na kterou poukázali geologové.

Světle zabarvené proužky ve skále nad reaktorem jsou křemeny, které vykrystalizovaly z (horkých) podzemních vod, proudících kolem během doby provozu a po provozu reaktoru.

Existuje také mnoho menších trhlin a podzemních pramenů, proudících skalou. Použití techniky izotopového snímání otisků ukazuje, že všechno toto bylo také přítomno před 2 miliardami let, kdy byl jaderný reaktor v provozu.

Navzdory těmto nežádoucím geologickým rysům a okolnostem (z hlediska geologického pohledu ozáření zdroje odpadu), si reaktory stále uchovávají pozoruhodné množství štěpení uvnitř zóny samotného reaktoru.

Trhliny byly důležité pro chod reaktorů, jelikož voda proudila kolem a díky reaktorům mohly reaktorům samotným pomoci uchovat je chladné a chemicky i fyzicky stabilní.


Anglický zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2005/2/26/57938.html