Pradávny príbeh o výchove detí: Prečo Ceng-c' upiekol prasa


(Clearwisdom.net)

Toto je známy pradávny príbeh o výchove detí.

Ceng-c' bol Konfuciovým žiakom. Jedného dňa keď išla Ceng-c'-ova žena nakupovať, jej najmladší syn plakal, pretože s ňou chcel ísť. Upokojovala ho slovami, "Len ma počkaj doma. Keď prídem späť, zabijeme prasa a uvarím ti bravčovinku."

Keď prišla domov, našla doma svojho muža, ako sa chystá zabiť prasa. Náhlivo ho zadržiavala: "To som povedala, len aby som ho upokojila." Ceng-c' povedal, "Nemôžeš dieťaťu klamať. Pretože je malé a ešte nemá spoločenské skúsenosti, bude nasledovať to, čo mu povedia rodičia. Ak mu dnes budeš klamať, v skutočnosti ho učíš, aby iným takto klamal. Ak matka klame svojmu dieťaťu, dieťa ju nebude počúvať. Je to dobrá metóda výchovy detí?" Ceng-c' teda zabil prasa a uvaril bravčovinu.
(Poznámka: V dávnych časoch sa zabitie a uvarenie prasaťa robilo len na Nový rok a v niektoré dôležité dni, alebo ak prišiel na návštevu dôležitý hosť, atď.)

Príbeh nám hovorí, že rodičia by nemali svojim deťom nikdy klamať. Je to preto, že rodičia sú najpriamejšími vzormi pre svoje deti a všetko čo robia, výrazne ovplyvní ich deti. Dieťa bude nasledovať to, čo robia rodičia. Preto musia byť rodičia pred svojimi deťmi veľmi pozorní. Tento príbeh tiež ukazuje, že Ceng-c' si plne uvedomoval, že rodičia učia svoje deti svojimi činmi a deti môžu byť dobre vychované iba ak sa ich rodičia správajú dobre.

Podľa Sü-š'-ťia-jü (pradávna kniha o výchove detí), "Konfuciove deti nevedeli na iných nadávať a Ceng-c'-ove deti nepoznali hnev. Toto sa stalo len preto, že ich rodičia ich dobre vychovávali." Spôsob, akým Ceng-c' vychovával svoje deti bol veľmi zmysluplný a počas histórie si ho ľudia vážili.

Čínska verzia: http://minghui.ca/mh/articles/2005/2/11/95270.html
Anglická verzia: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2005/2/23/57815.html