Zkoumání incidentu "sebeupálení" odhaluje podvodné praktiky tiskové agentury Xinhua (Nová Čína)

Napsal reportér webových stránek Clearwisdom.net

(Clearwisdom.net) Nedávno se tisková agentura Xinhua znovu vrátila k incidentu "sebeupálení" z 23. ledna 2001, čímž se opět pokusila očernit Falun Gong.

Je nám líto obětí sebeupálení. Byla to tragédie pro každého z nich i pro jejich rodiny. Pravda tohoto incidentu je stále neznámá mnoha lidem na světě, protože čínská vláda stále skrývá a blokuje informace. Ale veřejné zprávy tiskové agentury Xinhua a Čínské centrální televize (CCTV) jsou plné zřejmých nesrovnalostí, které jasně ukazují, že nejsou pravdivé. Clearwisdom.net udělal důkladnou práci pečlivé analýzy těchto věcí. Scény, které na mě udělaly nejsilnější dojem, jsou mezi jinými tyto: Malá dívka, Liu Siying, které údajně byly otevřeny průdušnice, byla schopna zřetelně mluvit a zpívat. To by byl skutečně zázrak medicíny, kdyby to byla pravda. Také bylo ukázáno, že vážně popálená oběť byla pevně obvázána gázou, což je zcela proti běžné lékařské praxi. Všechno oblečení hlavní postavy hry, Wanga Jindonga, bylo spáleno, ale zelená plastová láhev od Spritu naplněná benzinem, kterou držel mezi nohama, byla zcela nedotčena. Policista nespěchal a chvíli ležérně mával dekou na uhašení ohně nad hlavou Wanga a čekal, než Wang zakřičel několik nesmyslných vět (o kterých oznámila tisková agentura Xinhua, že to jsou přísloví Falun Gongu), než na něm uhasil oheň.

Nemáme v úmyslu zde opakovat diskusi o podrobnostech těchto směšných chyb v tomto sehraném činu. Jsou již dobře známy lidem v Číně i za hranicemi Číny díky úsilí praktikujících Falun Gongu vysvětlovat fakta. V tomto článku se chceme ze široka podívat na styl zpravodajství tiskové agentury Xinhua a prozkoumat jej. Věřím, že tento incident se stane případovou studií toho, jak agentura Xinhua překrucuje zprávy. Bude stát vedle dalších klasických případů, ve kterých čínský komunistický režim podobně překrucoval fakta, včetně "spiknutí anti-revolucionářů" v 50. letech, "Deseti tun obilí na akr za rok" během "Velkého skoku vpřed" na začátku 60. let, portrétu národního předsedy pana Liu Shaoqi jako zrádce a zloděje na konci 60. let a utajování informací o SARS v r. 2003. (1)

Otázka 1.: Proč se čínská vláda neodvažuje nechat reportéry z Clearwisdom.net podílet se na reportážích?

Tisková agentura Xinhua před několika dny oznámila: "Všichni domácí i zahraniční reportéři udělali reportáž." Ale čas, místo, témata a dialogy byly všechny kontrolovány čínskou vládou. Takové reportáže připomínají dny, kdy úřady koncentračních táborů nacistů pozvaly sdělovací prostředky z mnoha zemí, aby o nich udělaly reportáž a je také podobné případu, ve kterém bývalý Sovětský svaz pozval přátelské levicové reportéry, aby udělali reportáž o jejich velkém hladomoru. Reportéři při psaní těchto zpráv buď neměli způsob, jak získat skutečná fakta nebo byli vybráni, protože byli ochotni psát o propagandě jako o faktu.

Kdyby čínská vláda neměla co skrývat, proč by nenechala novináře ze Západu udělat rozhovor s tisíci praktikujícími Falun Gongu v Číně, kteří jsou drženi pod dohledem? Proč je nenechat, aby si vyslechly zkušenosti praktikujících o tom, jak se jim zlepšilo zdraví a morálka poté, co začali praktikovat Falun Dafa nebo o tom, jak byli mučeni kvůli tomu, že se vytrvale zastávají své svobody přesvědčení a projevu?

Proč potřebují blokovat Clearwisdom.net, který podává zprávy o Falun Gongu pozitivním způsobem? Proč se neodváží nechat reportéry Clearwisdom.net jet do Číny a navštívit věznice a pracovní tábory, aby svobodně shromáždili informace bez omezení a veřejně v Číně oznámili výsledky?

Otázka 2.: Proč se sebeupálení neodehrálo na Tchaj-wanu nebo v jiných západních zemích?

Tisková agentura Xinhua trvala na tom, že Falun Gong je zodpovědný za incident sebeupálení. Ale na Tchaj-wanu jsou stovky tisíc praktikujících, kde sdílejí stejnou čínskou kulturu jako lidé v Číně. Proč se sebeupálení neudálo tam? V Evropě a USA je také mnoho praktikujících. Proč se tam nestalo sebeupálení? V Číně jsou desítky miliónů praktikujících, tak proč nebyly jiné případy sebeupálení kromě toho, který oznámila tisková agentura Xinhua? Nepochybně proto, že opravdový praktikující Falun Gongu by nikdy takovou věc neudělal.

Podle vyšetřování reportéra Washington Post bylo po incidentu zjištěno, že slečna Liu Chunling byla děvčetem na telefonu ve městě Kaifeng v provincii Henan. Její sousedé ji nikdy neviděli cvičit Falun Gong. Všechny ostatní informace o ní byly poskytnuty tiskovou agenturou Xinhua a nikdy nebyly nezávisle prověřeny. I kdyby tito lidé praktikovali Falun Gong několik dnů, může člověk vinit Falun Gong za jejich extrémní čin?

V učení Falun Gongu je jasně uvedeno, že praktikující nemohou zabíjet ani spáchat sebevraždu. I kdyby tito lidé sami sebe nazývali praktikujícími, může člověk vinit Falun Gong, když nenásledují učení Falun Gongu? Nebylo by to jako obviňovat výrobce aut, když opilý řidič způsobí nehodu?

V jižním Vietnamu se někteří buddhističtí mniši upálili na protest proti vládě za její korupci a krutost vůči lidem. V Jižní Koreji se někteří studenti z demokratického hnutí upálili, aby protestovali proti vládnoucímu diktátorství. Na Tchaj-wanu se někteří lidé upálili, aby protestovali proti stavbě atomové elektrárny. Může člověk za tyto incidenty vinit buddhismus, demokracii nebo proti-nukleární hnutí?

Tisková agentura Xinhua se snaží jak může, aby spojila případ sebeupálení s Falun Gongem, jejím úmyslem je roznítit nenávist vůči Falun Gongu a ospravedlnit brutální pronásledování vlády. Ale ve skutečnosti sebeupálení bylo vytvořeno samotným pronásledováním.

Otázka 3.: Proč tisková agentura Nová Čína neoznámila jiné tragédie sebeupálení občanů, se kterými bylo špatně zacházeno?

Každý rok tisková agentura Xinhua opakuje klamy o tomto konkrétním incidentu sebeupálení, který se stal před čtyřmi lety, ale úmyslně zakrývá nedávné události z Pekingu, při kterých lidé, se kterými bylo špatně zacházeno a nedovolali se pomoci, se zapálili.

Podle CCTV se 18. ledna 2005 v Číně zapálil jeden dělník, protože nemohl dostat mzdu, která mu byla dlužena. Zapálil se v budově poblíž Západního autobusového nádraží v Pekingu a byl vážně zraněn, popáleniny mu pokrývaly více než 30 % těla.

Rádio Free Asia oznámila 17. ledna 2004, že se v úterý poblíž Zhongnanhai (sídlo ústřední vlády) v Pekingu zapálili dva starší muži, což vzbudilo zájem veřejnosti. Ale čínská vláda o incidentu nemluvila.

21. května 2004 centrální zprávy oznámily, že navzdory tomu, že Peking je v Číně městem největšího blahobytu, se tam ze zoufalství upálila jedna žena, protože se nebyla schopna uživit a byla jí odmítnuta finanční podpora.

Incidenty sebeupálení jako jsou tyto se dějí v Číně dost často. I jiná místa než Peking byly svědky mnoha takových incidentů, kterých se dopustili utiskovaní a zoufalí lidé. Proč tisková agentura Xinhua nevěnuje více pozornosti těmto incidentům sebeupálení, za které by nemohla obviňovat Falun Gong?

Tisková agentura Xinhua se pokouší jak může, aby zakryla případy skutečného sebeupálení lidí, kteří jsou tak zoufalí a v takové beznaději, že mají pocit, že nemohou dál žít. Dělají to, aby se vyhnuli tomu, že přivedou do rozpaků ty u moci. Ale o tomto konkrétním incidentu, který byl řízen nebo vytvořen úředníky za scénou, tisková agentura Xinhua podává co nejvíce zpráv, aby hanobila Falun Gong. Je zřejmé, že Xinhua není skutečným sdělovacím prostředkem. Spíše je politickým nástrojem pro ty u moci a podvod je jediným účelem její existence.

Autor této zprávy je dobrovolníkem Clearwisdom.net. Naopak Tian Yu a několik dalších, kteří pracují pro tiskovou agenturu Xinhua jsou novináři pracujícími na plný úvazek, odhodláni podvádět své čtenáře a uvádět je v omyl. Autor chce vyzvat pana Tian a další v agentuře Xinhua, aby se vrátili ke svému svědomí. Měli by spíše podávat zprávy o těžké situaci lidí a nenasytnosti úředníků, než se pokoušet podvádět lidi vychvalováním těch u moci a obviňováním nevinných. Pokud nechtějí být zodpovědní za své činy v budoucnosti, tito novináři by dnes měli přestat se svými špatnými činy.
 

Zpomalený úsek filmu CCTV, na kterém je sebeupálení, ukazuje, že Liu Chunling byla zabita tak, že policista mrštil pevným předmětem, který zasáhl její hlavu. Incident sebeupálení na náměstí Nebeského klidu byl zinscenován čínskou vládou. Předmět v červeném kruhu byl použit k úderu Liu Chunling.
Wang Jindong během incidentu sebeupálení na náměstí Nebeského klidu. Láhev od Spritu použita jako nádoba na benzín mezi nohami Wanga nebyla spálena a zůstala zcela nedotčena ohněm, což je podezřelé.
Tři fotografie Wang Jindonga naznačují, že jeho role byla hrána různými lidmi.
Běžné ošetření popálených obětí: Doktoři a sestry nosí ochranné oblečení a masky a popálená oběť je vystavena vzduchu ve sterilním prostředí, aby se zamezilo infekci.
Reportáž ČCTV "incidentu sebeupálení na náměstí Nebeského klidu" ukazuje, že popálená oběť má celé tělo obvázané gázou. Reportérka na sobě nemá žádné ochranné oblečení ani masku a dělá s obětí rozhovor, aniž by se obávala rozšíření infekce.

Všechny tyto události jsou příklady toho, jak Komunistická strana Číny používá tiskovou agenturu Xinhua ("Nová Čína"), aby podváděla čínský lid a svět.

Původní čínská verze: http://minghui.ca/mh/articles/2005/1/19/93815.html
Anglická verze: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2005/2/6/57224.html