Má matka byla v Číně ilegálně zatčena

Dopis určený organizacím pro lidská práva a ženským organizacím

Vážené dámy a pánové,

Jmenuji se Xiaoyang Wang. Pět let studuji ekonomii na univerzitě v St. Gallen. Praktikuji Falun Gong, což je druh qigongu, při němž se vedle pěti cviků klade velký důraz na principy pravdivosti, soucitu a snášenlivosti.

V Číně byl Falun Gong v červenci 1999 bývalým diktátorem Jiang Zeminem zakázán poté, co byl předtím po několik let vládou podporován a chválen. Proto se ve svém volném čase zabývám i tím, že seznamuji veřejnost s pronásledováním Falun Gongu. Takto získaná morální podpora ze Západu, dodává pronásledovaným v Číně velkou odvahu a sílu vydržet. Moje matka v Číně také praktikuje Falun Gong. Před pár dny mě ale zastihla šokující zpráva o jejím zatčení. Byla jednoduše odvlečena z domova, protože nadále praktikuje Falun Gong. Tímto dopisem se obracím na Vás s nadějí, že můžete nějakým způsobem pomoci zabránit, aby mou matku a zbytek mé rodiny stihl stejný osud, jako před ní tisíce praktikujících Falun Gongu a jejich rodiny. Jak bylo prokázáno, praktikující Falun Gongu jsou v Číně vystaveni nejtěžšímu mučení a týrání, často končícím smrtí. Mnoho rodin bylo takto zničeno. Doma v Číně mám jen tři členy rodiny. Mé babičce je již 84 let a otci bude brzy 60 let. Od doby, kdy před několika lety utrpěl mozkovou mrtvici, je jeho zdravotní stav problematický. Moje 54letá matka je pilířem naší rodiny, neboť jen ona je zaměstnána a zajišťuje existenci rodiny. Ale i její životní síla má pro rodinu z duchovního hlediska nesmírný význam. Moje rodina jsou čestní občané, kteří chtěli vést mírumilovný život.

25. listopadu 2004 ve 13 hodin se u domu mých rodičů objevila policie a vyzvala mou babičku, aby otevřela dveře. Když policisté vnikli dovnitř, ihned začali celý dům prohledávat. Během krátké doby byl náš domov vzhůru nohama a vypadalo to, jako bychom byli vyloupeni. Policie zabavila náš počítač, tiskárnu, tonery do tiskárny, mobilní telefon a adresář a vše odvezla. Můj otec byl bez udání důvodu na místě vyslýchán. To, že se policie takto najednou objevila, šokovalo a vyděsilo mou babičku i mého otce v nejvyšší míře.

Moje matka přišla domů mezi 14:00 a 15:00 a bez zatykače byla policií odvlečena. Jediným odůvodněním bylo, že praktikuje Falun Gong. Nyní je vězněna v prvním stanovišti policie LUMU ZHEN, v XIANG CHENG okrsku města SUZHOU na neurčitou dobu ve vyšetřovací vazbě. K čemu vyšetřovací vazba? Neexistuje proti ní vůbec žádné obvinění. Celá domovní prohlídka a zatčení jsou ilegální, nemůže to být zdůvodněno žádným zákonem. Akce spočívá pouze na vůli Jiang Zemina, vyhladit Falun Gong.

Můj otec se několikrát pokoušel matku navštívit, což mu však nebylo dovoleno. Od jejího zatčení nemůže můj otec starostmi téměř jíst a spát. Jeho již tak špatný zdravotní stav se tímto ještě více zhoršil.

Dělám si velmi velké starosti o bezpečnost mé milované matky. Z Číny se k nám denně dostávají hrůzné zprávy, které vypovídají o mimosoudních, urychlených a svévolných popravách praktikujících Falun Gongu, kteří umírají v důsledku závažného týrání, nedbalosti či nedostatečné lékařské péče. Dnes je již známo 1170 ověřených úmrtí, ke kterým došlo mučením na policejních stanicích a v pracovních táborech. Toto temné číslo může být mnohonásobně vyšší. Statisíce byly od července 1999 zatčeny, přes 100 000 praktikujících, možná ale mnohem více, bylo často odsouzeno k dlouholetým nuceným pracím, zpravidla bez řádného soudního procesu. Pronásledování v Číně se týká všech oblastí života: vede ke ztrátě zaměstnání a bytu, brání studentům a žákům v dosažení vzdělání, nutí ženy k potratům a manželské páry k rozvodům.

To, že mé babičce a mému otci byla ze dne na den odebrána dcera či manželka, se jich dotklo jako rána, která ohrožuje jejich existenci a dokonce na základě jejich chatrného zdraví ohrožuje i jejich život. Zdravotní stav mé babičky se v krátké době drasticky zhoršil. Mohla již jen ležet v posteli a neustále se ptala po své dceři a kdy se zase vrátí. V noci z 12. prosince 2004 byla v kritickém stavu převezena do nemocnice, kde se musela podrobit operaci žaludku. Ze starostí a obav o mou matku 20. prosince zemřela.

Můj otec byl svým lékařem varován, že druhý záchvat mozkové mrtvice, by mohl znamenat jeho smrt. Nyní se tedy obává, že svou manželku již neuvidí.

Jsem jediným dítětem v rodině. Kvůli pronásledování Falun Gongu Jiang Zeminovým režimem a čínskou komunistickou stranou, jsem v posledních šesti letech nemohla cestovat domů, abych navštívila svou rodinu. Riziko být zatčena a uvězněna v pracovním táboře je příliš velké, stalo se to již mnoha Číňanům žijícím v cizině. Oni mi tolik chybí. Když jsem se nyní dozvěděla zprávy o situaci mé matky, byla jsem hluboce šokována. Z hlediska zdravotního stavu mé babičky a mého otce a denních zpráv o úmrtích umučených, musím se obávat toho nejhoršího. Uvidím je ještě někdy? V příloze naleznete jeden příklad ze Suzhou, bydliště mé rodiny, který ukazuje, že moje starosti jsou oprávněné. Momentálně nevím, co bych mohla udělat, abych jim pomohla.

Je mi nepochopitelné, jak to, že je moje matka, která jen proto, že praktikuje Falun Gong, to znamená, že se ve svém životě řídí principy pravdivosti, soucitu a snášenlivosti, pořád ještě držena ilegálně ve vězení a je s ní zacházeno jako se zločincem. Co je to za zločin žít podle principů pravdivosti, soucitu a snášenlivosti?

Mnoho rodin v Číně již pět let trpí takovým bezprávím každý den. Velmi mnoho rodin bylo proto zničeno. Cítím se bezmocně a stísněně, kvůli těmto nespravedlivým událostem, které mě dělí od mé rodiny a ohrožují jejich životy. Jak ráda bych jim byla právě v tomto momentě, kdy mě tak velmi potřebují, nápomocná. Právě nyní, kdy se nacházejí v tak politováníhodné a nebezpečné situaci, mě bolí toto nám vnucené odloučení více než kdy jindy.

Z podobných případů je mi známo, že snahami z ciziny se podmínky vězení většinou zlepšily nebo došlo dokonce k propuštění. Proto Vás prosím, pomozte mi dle Vašich možností, aby se má matka mohla vrátit domů tak rychle, jak je to možné. Nepřeji si nic jiného, než vědět, že je má matka a moje rodina na svobodě. V příloze naleznete telefonní čísla kompetentních policejních stanic a místních úřadů.

Mnoho srdečných díků za Vaši účast a podporu.

S přátelskými pozdravy

Xiaoyang Wang