Ďalší slovenskí starostovia vyjadrujú nesúhlas s prenasledovaním Falun Gongu v Číne, časť III.

Praktizujúci Falun Gongu pri príležitosti medzinárodného dňa ľudských práv oslovili niekoľko sto slovenských starostov listom, v ktorom jasne poukázali na mučenie, ktorému sú podrobovaní nasledovníci Falun Gongu v Číne. Pri tejto príležitosti tiež starostov požiadali o podporu petície na podporu ľudských práv praktizujúcich Falun Gongu v Číne.

Petíciu podporili viac ako desiati starostovia a často sa k nim pridali aj ďalší ľudia, napríklad pracovníčky obecných úradov, doručovateľky, vedúca školskej jedálne či miestny lekár.


Text petície:

Petícia Na podporu ľudských práv Praktizujúcich Falun Gongu v Číne
určená petičnému výboru SR a Spojeným Národom

***

Berúc do úvahy, že:

  • Falun Gong ako cvičenie a disciplína učí človeka žiť podľa zásad pravdivosti, dobroty a tolerancie a tým prispieva ku zlepšeniu spoločnosti ako celku,
  • Falun Gong podporuje dobré duševné aj fyzické zdravie človeka a pomáha uchovávať tradičné ľudské hodnoty úprimnosti, vytrvalosti a nesebeckosti,
  • praktizujúci Falun Gongu sú v Číne už 5 rokov vystavení neľudskému prenasledovaniu, sú bití, mučení a zabíjaní, aby sa vzdali svojho presvedčenia,

pripájam sa k výzve za okamžité ukončenie krutého prenasledovania a mučenia praktizujúcich Falun Gongu v Číne. Ľudské hodnoty pravdivosti, dobroty a tolerancie majú byť zachovávané v každej krajine na svete.


Za obce sa vyjadrili: obec Konrádovce
obec Daletice
obec Demjata
obec Ďurkov
obec Chrasť Nad Hornádom
obec Kurimany
obec Nitrianska Blatnica
obec Ratkovská Lehota
obec Šarišské Jastrabie
obec Trenč
obec Vaďovce
obec Zbudza