Francúzsko: Tlačová konferencia ku žiadosti francúzskeho sudcu o vyšetrovanie prenasledovania voči Falun Gongu

(Clearwisdom.net) Počas tlačovej konferencie 16. decembra 2004 členovia francúzskej asociácie Falun Gongu oznámili, že pani Faucherie, vyšetrujúca úradníčka na Súdnom dvore v Paríži sa rozhodla poslať Medzinárodnú žiadosť o vypočutie svedka do Číny. Toto nasleduje po dvoch žalobách podaných v decembri 2002 a v januári 2004 voči bývalému zástupcovi premiéra Li Langqingovi a súčasnému ministrovi kultúry Sun Jiazhengovi.

Čínske úrady boli požiadané, aby vyšetrili a podali vysvetlenie o Úrade 610, predtým vedenom Li Lanqingom, ktorý je obžalovaný nielen z nariadení širokého zatýkania, ale aj zo systematického mučenia praktizujúcich Falun Gongu. Vyšetrovanie by malo odhaliť úlohu Sun Jiazhenga, čínskeho ministra kultúry, pri potláčaní Falun Gongu. Sun je zodpovedný za propagandu zacielenú na očierňovanie Falun Gongu a podnecovanie nenávisti voči tým, ktorí ho praktizujú.

Právnik William Bourdon, ktorý bojuje proti beztrestnosti a bol časťou právneho procesu, ktorý postavil čílskeho diktátora Pinočeta pred súd, tvrdí, že toto je veľmi významné. Pripúšťa, že v krátkodobom horizonte čínske úrady nemusia spolupracovať, avšak varuje, "Ak nepríde od čínskych úradov odpoveď, požiadame francúzskeho ministra spravodlivosti, Dominika Perbena, aby si vzal na zodpovednosť vyžadovať, aby dohody o právnej spolupráci medzi Francúzskom a Čínou boli rešpektované."

Helena Petit, žalobkyňa z Francúzska, ktorá bola sama týraná čínskou políciou, pretože praktizuje Falun Gong, dodáva k dôležitosti rozhodnutia sudcu: "V Číne, ak praktizujete Falun Gong a ste prenasledovaný, nemáte právo požiadať o advokáta. Strana naozaj zakazuje všetkým, aby obhajovali praktizujúcich. Ak ste boli mučený alebo váš rodinný príslušník bol zabitý, nemôžete dokonca ani podať sťažnosť. Toto znamená úplnú beztrestnosť pre tých, ktorí mučia a tých, ktorí dávajú príkazy proti Falun Gongu. Ale tu vo Francúzsku spravodlivosť funguje. Preto som ako francúzska občianka chcela podať žalobu za to, čo som musela zniesť v Číne, spolu s čínskymi žalobcami, ktorí boli vážne mučení - francúzsky občan Chen Zhumei, írsky občan Zhao Ming a kanadský občan Wang Yuzhi. Poslanie tejto Medzinárodnej žiadosti o vypočutie svedka sudcom do Číny je následkom podaných žalôb. Vysielame tým Číne silný odkaz."

Bola vznesená otázka o charaktere Falun Gongu, ktorý čínsky režim neprávom označil za kult, aby mali výhovorku na jeho prenasledovanie. Georges-Henri Beauthier, ďalší známy právnik v oblasti ľudských práv, ktorý sa tiež zaslúžil o Pinočetovu stratu imunity odpovedal, že patrí k anti-kultovým pracovným skupinám v Belgicku a často obhajuje obete siekt. Preto by sa nikdy nezaoberal obhajobou sekty alebo kultu. Trvá na fakte, že žiaden orgán v žiadnej krajine nikdy neoznačil Falun Gong za kult. Prax nevykazuje žiadne stopy vštepovania ideológie alebo manipulácie, ktorými by sa tak kvalifikovala. Helene Petit dodáva, že pojem "kult" je smrtonosný. Pochádza zo stratégie čínskeho režimu na odstránenie a očierňovanie Falun Gongu v Číne a v zahraničí. Táto stratégia je často používaná čínskym režimom proti všetkým skupinám, ktoré považuje za rozkolnícke, od Tibeťanov po demokratov."

Falun Gong je čínskou qigongovou praxou a filozofiou života. Stal sa v Číne populárny v 90-tych rokoch. V 1998 mal už okolo 100 miliónov praktizujúcich. Zakázali ho v roku 1999 za "ohrozovanie bezpečnosti spoločnosti" a odvtedy ho kruto prenasledujú, ako pripomína Amnesty International pravidelne vo svojich dobre zdokumentovaných správach. Dodnes bolo niekoľko tisíc praktizujúcich umučených v Číne na smrť a do 100.000 je svojvoľne zadržiavaných v pracovných táboroch.
 

Médiá pri rozhovore s praktizujúcimi Dvaja právnici žalobcov

Zdroj: http://clearharmony.net/articles/200412/23807.html
http://minghui.ca/mh/articles/2004/12/20/91848.html