Vedci hovoria, že naša Mliečna dráha sa stáva osamelejšou


Xiaofan

Obrázky z Hubblovho vesmírneho ďalekohľadu troch najvzdialenejších známych supernov. Sledovaním týchto vybuchujúcich hviezd môžu astronómovia zistiť rýchlosť rozpínania vesmíru a určiť, ako je ovplyvnený temnou energiou (NASA - STScI).

[PureInsight.org] Vo februári 2004 NASA (National Aeronautics and Space Administraiton, Národný Ústav pre Letectvo a Kozmonautiku) vydala vyhlásenie, že temná energia naozaj existuje. Podľa pozorovaní sa takmer všetky galaxie vo vesmíre vzďaľujú od našej galaxie v neustále sa zvyšujúcom tempe. Astronómovia sa nazdávajú, na základe súčasného pochopenia, že naša galaxia sa stáva osamelejšou, akoby bola osamelou dušou a túlavým duchom vo vesmíre.

Neviditeľná silná sila - temná energia

V roku 1998 vedci objavili, že takmer všetky galaxie vo vesmíre sa od seba vzďaľujú čoraz väčšou rýchlosťou. Preto navrhli vysvetlenie, aby popísali neustále sa rozpínajúci vesmír. Po dlhý čas si vedci mysleli, že všetka vesmírna štruktúra - od planét ku zhlukom planét - sú udržiavané na mieste gravitáciou. Aká sila potom prekonáva túto gravitačnú silu a spôsobuje rýchle vzďaľovanie sa hviezd? Vedci hovoria, že je to kvôli neviditeľnej, silnej energii, nazývanej temná energia.

Budúcnosť galaxií a vesmíru

Vedci si myslia, že galaxie sa od nás vzďaľujú čoraz väčšou rýchlosťou. Postupom času sa všetky galaxie budú vzďaľovať rýchlosťou väčšou ako rýchlosť svetla. Pretože rýchlosť svetla vyžarovaného z galaxií bude pomalšia ako rýchlosť, ktorou sa od nás vzďaľujú, nebudeme ich už schopní vidieť. Keď sa potom pozrieme na oblohu, okrem našej Mliečnej dráhy, neuvidíme na nebi žiadne hviezdy. Aj keď sa budeme pozerať ďalekohľadom, uvidíme len temne-čiernu oblohu.

Vedci sa domnievajú, že keď táto situácia bude pokračovať, nakoniec všetky hviezdy nebudú schopné udržiavať túto neustálu expanziu pri rýchlosti svetla, a preto sa rozpadnú. Všetky hviezdy sa rozpadnú až po úroveň atómov. Čas zostane stáť.

Vedci nemajú ani šajnu, čo je temná energia. Sú dva názory na zdroj temnej energie: Jeden názor je, že temná energia preniká z prázdneho priestoru, nemení sa a má pevnú silu. Druhý hovorí, že tmavá energia súvisí so zmenami energetického poľa. V tomto prípade to znamená, že jedného dňa silná, mystická, odpudivá sila zmení svoje správanie. Nech to vysvetľujeme akokoľvek, temná energia, ktorá je neviditeľná a predsa vytvára hlavnú časť energie vo vesmíre, rozhodne o budúcnosti vesmíru.

V posledných rokoch sa na základe astronomických pozorovaní pochopenie vesmíru značne zmenilo. Objavilo sa mnoho nových teórií, aby vysvetlili nové objavy. Domnienky o budúcnosti vesmíru sú teda rôzne. Ťažiskom problému je nedostatok pochopenia opravdivej povahy temnej energie a toho, ako funguje. Je preto nemožné s istotou predpovedať budúci stav vesmíru a čas, aký to bude trvať. Je možné, že všetky teórie sú nesprávne a ľudia uvidia v blízkej budúcnosti neuveriteľné veci.

Pôvodný článok: http://www.msnbc.msn.com/id/4327735/
Čínsky zdroj: http://www.zhengjian.org/zj/articles/2004/10/13/30057p.html
Anglický zdroj: http://www.pureinsight.org/pi/articles/2004/12/13/2641.html