Starodávna tradícia: Statočnosť Meng Xina

Zhu Yueming

(PureInsight.org) Meng Xin, nazývaný tiež Xiuren, žil v Guangchuan Suolu (dnes okres Shengzhang, provincia Shandong). Pochádzal z chudobnej rodiny, ale po generácie sa jeho rodina hlásila ku konfucianizmu. Neskôr zanechal svoje štúdiá a pripojil sa k armáde, aby sprevádzal cisára Xiaowu. Keď sa cisár ujal hlavnej časti Číny, Meng Xin bol povýšený za správcu Zhaopingu. Vo svojom vládnutí uplatňoval otvorenosť a mierumilovnosť. Miestni tyrani sa teda neodvážili porušiť zákon.

Počas svojej vlády bol Meng Xin nepodplatiteľný. Keď odišiel zo svojho miesta, stal sa veľmi chudobným a bolo pre neho ťažké starať sa každým dňom o svoju rodinu. Jediným jeho majetkom bol starý vôl. V jeden deň, kým bol preč, sa jeho synovec pokúsil predať vola, aby mohol kúpiť nejaké jedlo. Keď bola predajná zmluva uzatvorená, Meng Xin sa náhodou vrátil domov a zistil, čo uzatvorili, keď videl kupca vola. Povedal kupcovi: "Tento vôl je chorý a nemôže vykonávať ani ľahkú prácu. Nebude pre teba užitočný." Keď dohovoril, obrátil sa k synovcovi a dvadsaťkrát ho udrel palicou za to, že oklamal kupca vola. Kupec vola si povzdychol a povedal Meng Xinovi: "Ctihodný Meng, prosím predaj mi vola. Nepotrebujem ho na žiadnu ťažkú prácu." Aj keď naňho kupec naliehal, aby mu vola predal, Meng Xin stále odmietal. Napokon to kupec vzdal.

Kupec vola zhodou okolností pracoval pre cisára Zhouwen. Keď cisár zistil, čo sa stalo, bol hlboko dojatý. Onedlho na to bol Meng Xin odporučený na miesto pomocného učiteľa korunného princa. Neskôr bol povýšený na hlavného učiteľa korunného princa. Všetci žiaci sa tým cítili poctení. Bola mu daná pocta jazdeckého cisára, nesúc poctu ako Sansi a jazdec, aby slúžil cisárovi. Neskôr odišiel do dôchodku a vrátil sa do svojho domova s veľkou úctou.

(Citované z Beishi Liezhuan, Životopisy severnej histórie, odsek 58).

Preložené z: http://www.pureinsight.org/pi/articles/2004/11/8/2584.html
čínska verzia: http://www.zhengjian.org/zj/articles/2004/10/13/24322.html