Záchranná misia sa zameriava na čínske deti


Medzinárodná organizácia sa zasadzuje za záchranu detí prenasledovaných praktizujúcich Falun Gongu v Číne.
 
BOSTON (FDI) - Spolu s overeným počtom obetí prenasledovania Falun Gongu, ktorý dosiahol 1.089 prišlo aj utrpenie mnohých detí v Číne. Medzinárodná organizácia teraz pracuje na tom, aby priviedla tieto deti z Číny naspäť do tepla domova.

Päťročná Rongrong je jedným z detí, pre ktoré je určená táto akcia. Otec dievčatka bol umučený na smrť, pretože praktizoval Falun Gong. Aby sa vyhla rovnakému osudu ako jej muž, matka malej Rongrong odišla do vyhnanstva a neskôr ju zatkli. Jej stará matka čoskoro umrela od žiaľu, zanechajúc jej starého otca samotného, aby sa o malú postaral.

Ďalším prípadom je Yang Kai, 12 ročný a Yang Hang, 11 ročný. Polícia uniesla ich matku z domu kvôli praktizovaniu Falun Gongu a umučili ju v priebehu šiestich mesiacov. Ich otec, Yang Zhanjiu si odpykáva sedemročný trest a ich stará matka bola šesťkrát unesená a mučená za podporovanie Falun Gongu. Dvaja chlapci boli zanechaní so starým otcom, aby sa o seba navzájom starali.

Na pomoc takýmto deťom Globálna misia na záchranu prenasledovaných praktizujúcich Falun Gongu (webstránka) zbiera a sumarizuje prípady, v ktorých sa čínske deti stali sirotami alebo stratilo rodičov kvôli Jiang Zeminovmu prenasledovaniu Falun Gongu v Číne. Táto organizácia vydala úvodnú správu (správa) a spolupracuje s ďalšími organizáciami na otvorení kanálov, ktoré by dovolili týmto deťom, aby boli prijaté v bezpečných krajinách.

Okrem straty svojej rodiny a starostlivosti potrebnej pre ich vek, hovorí vedúca Globálnej misie Dr. Elizabeth Wang, "Tieto deti stratili svoju dôstojnosť ľudských bytostí. Boli diskriminované a veľmi hanobené v spoločnosti, na školách a dokonca aj v jasliach. Boli označené za zlé deti, alebo za deti zlých ľudí."

Medzinárodná organizácia so sekciami v 16 krajinách tiež zdokumentovala prípady, v ktorých sa deti museli pozerať na zneužívanie a bitie svojich rodičov.

Napríklad, v júli 2000, keď dvojročnú Wang Shujie kŕmila jej matka, policajní úradníci vtrhli do ich domu a uniesli všetkých dospelých. O niekoľko mesiacov neskôr sa dieťa muselo prizerať ako polícia bije jej otca po tvári knihou počas vypočúvania. Okamžite stratila vedomie. Potom ako nadobudla vedomie sa začala veľmi potiť a mala horúčku. Kolísala sa zo strany na stranu a stala sa nepokojnou, udierajúc hlavou do steny. Prestala rásť a jesť, stala sa z nej kosť a koža a v júli 2002 umrela.

"Sú tiež deti, ktoré boli zbité, poslané do pracovných táborov a vyhnané z normálneho života," hovorí Dr. Wang. "Tieto deti stratili všetko. Nemajú žiadne peniaze na podporu svojho vzdelania alebo každodenných potrieb."

Tieto potreby a teplé, láskavé domovy, sú presne tým, čo sa táto organizácia pokúša poskytnúť týmto deťom, ktoré už toľko stratili.

# # #


NEWS - 31. október 2004; European Falun Gong Information Centre, www.clearharmony.net


Pozadie

Falun Gong, tiež známy ako Falun Dafa je prax meditácií a cvičení, založená na univerzálnych princípoch "Pravdivosť-Súcit-Tolerancia." Ľudia ho cvičia vo viac ako 50 krajinách sveta a je zakorenený v tradičnej čínskej kultúre. Keď vládne odhady hovorili asi o 100 miliónoch praktizujúcich Falun Gongu, vtedajší čínsky komunistický vodca Jiang Zemin postavil túto metódu v júli 1999 mimo zákon (reportáž). Odvtedy Jiangov režim zintenzívnil propagandistickú kampaň na obrátenie verejnej mienky proti tejto metóde, pričom väzní, mučí a dokonca zabíja tých, ktorí ju praktizujú. Európske informačné centrum Falun Gongu overilo podrobnosti o 1089 obetiach (reportáže / zdroje) od začiatku prenasledovania Falun Gongu v Číne v roku 1999. Vládni úradníci v Číne však hovoria, že skutočný počet obetí je značne nad 1.600, pričom experti odhadujú, že toto číslo je omnoho vyššie. Stovky tisíc ľudí bolo zadržaných a viac ako 100.000 bolo deportovaných do nútených pracovných táborov, väčšinou bez súdneho procesu.

Ak potrebujete viac informácii, kontaktujte prosím európske informačné centrum Falun Gongu.
Gail Rachlin 917-757-9780, Levi Browde 914-720-0963, Erping Zhang 646-533-6147, or Christina Chai 917-386-5068
E-mail: contact@faluninfo.net, Web: http://www.faluninfo.net/
Na Slovensku: Mgr. Peter Šedík, 0903 131 564

Správa v DOC forme