Švédsko: Drevené sošky zobrazujú pokojné cvičenia Falun Gongu

(Clearharmony.net) Falun Gong, nazývaný tiež Falun Dafa bol predstavený na verejnosti pánom Li Hongzhi v roku 1992. Tí, čo sa venujú Falun Gongu nasledujú princípy pravdivosti, súcitu a znášanlivosti. Necvičia len päť pokojných cvičení Falun Gongu, ale zušľachťujú aj svoju vnútornú povahu. Dôraz je na vysokej morálke a cieli byť dobrým človekom. Falun Gong sa rýchlo rozšíril v Číne, kvôli svojej pozoruhodnej efektívnosti pri liečení a posilňovaní zdravia. Za sedem rokov sa takmer 100 miliónov ľudí prišlo naučiť tento systém, ktorý bol v roku 1999 rozšírený vo viac ako 10 krajinách.

Avšak v júli 1999 bývalý čínsky diktátor a prezident Číny Jiang Zemin, ktorý pociťoval popularitu Falun Gongu ako potenciálnu hrozbu svojím politickým záujmom osobne začal prenasledovanie voči praktizujúcim Falun Gongu. Doteraz je známych viac ako 1089 praktizujúcich Falun Gongu, ktorí zahynuli pri prenasledovaní. Falun Gong však nikdy neoslabol kvôli prenasledovaniu - namiesto toho sa prudko rozšíril po celom svete.

Švédsky vysokoškolský študent, ktorému praktizovanie Falun Gongu veľmi pomohlo vytvoril prácu (zobrazenú nižšie), aby vyjadril svoju vďaku Falun Gongu a zároveň odsúdil jeho prenasledovateľov.

Pohľad na všetky sošky
1. cvičenie 2. cvičenie 3. cvičenie 4. cvičenie 5. cvičenie

Anglický originál: http://www.clearharmony.net/articles/200410/22749.html