Dopis od pana poslance Martina Mejstřika na podporu lidských práv v Číně

Pan poslanec Martin Mejstřík v nám zaslaném dopise vyjádřil svůj nesouhlas s brutálním a bezcitným zacházením s praktikujícími Falun Gongu v Číně a připojil se tímto k celosvětovému úsilí postavit Ťiang Cemina před spravedlivý soud s cílem ukončit pronásledování nevinných lidí.

Oskenovaný list

Znění dopisu:



Parlament české republiky
Senát

Na podporu lidských práv v Číně

Totalitní režimy na celém světě podléhají stejným ilusím - bláhově se domnívají, že zde budou věčně, a že tohoto cíle dosáhnou brutálním znásilněním lidských duší. Ale člověk není jen tělesnou schránkou, kterou může sluha totalitních vládců škvařit elektrickým obuškem, lámat její kosti a vytrhávat vnitřnosti. Člověk je i chrámem Božího ducha, kterého nikdo nikdy nevyhladí. Ani žalářováním, ani týráním, ba ani vražděním.

Neznám podrobně učení Falun Gongu, ale je-li to učení pravdivosti, soucitu a tolerance, je samozřejmé, že se jím totalitní komunistický režim v Číně cítí ohrožen. Totalita je totiž jeho pravým opakem - je režimem lží, brutální bezcitnosti a nenávistné intolerance. Násilná kampaň proti Falun Gongu ale není znamením síly komunistického režimu - je to právě, a jen právě, znamením jeho slabosti. Znamením toho, že Duch Boží působí, nehledě na vztek mocných. Působí i tam, kde bychom to nečekali. I v komunistické Číně.

V tom je má i Vaše naděje.

Jako člověk, který zažil komunistický režim na vlastní kůži, jako člověk, který se vždy hlásil k zásadám humanismu, jako člověk, který věří v existenci Dobra, Pravdy a Lásky, které vítězí nad Zlem a Zlými, připojuji se k výzvě za okamžité ukončení krutého pronásledování a mučení praktikujících Falun Gongu v Číně.

Z tohoto důvodu podporuji i celosvětové úsilí postavit původce kampaně proti Falun Gongu před spravedlivý soud s cílem ukončit pronásledování nevinných lidí.

V Praze, dne 24. září 2004 Martin Mejstřík, senátor