Další představitelé čekého parlamentu a senátu podepsali petici na podporu lidských práv praktikujících Falun Gongu v Číně.

Poslanec PS PČR Ing. Arch. Václav Mencl a senátor MUDr. Karel Tejnora se svým podpisem připojili k petici za zastavení pronásledování praktikujících Falun Gongu v Číně. Poslanec RNDr. Petr Nečas nám zaslal dopis vněmž vyjádřil svůj nesouhlas s pronásledováním.


RNDr. Petr Nečas
místopředseda sněmovního výboru pro evropskou integraci

Vážený pane xxx,

    obdržel jsem Váš dopis ze dne 22.7.2004 ve věci pronásledování praktikujících Falun Gong v Číně. Jsem hluboce přesvědčen, že lidé mají právo na svobodu projevu a přesvědčení a čínské komunistické úřady nemají žádné právo je u praktikujících Falun Gong porušovat.

S pozdravem
Petr Nečas

Oskenovaný list


Znění petice:

Petičnímu Výboru ČR a Spojeným národům, neboť Všeobecná deklarace lidských práv článek 18 praví: Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství; ...jakož i svobodu projevovat své náboženství nebo víru, sám nebo společně s jinými, at veřejne nebo soukromě,...

***

Vezmu-li v úvahu, že Falun Gong je cvičení a disciplína, která učí člověka žít podle zásad pravdivosti, soucitu a snašenlivosti, přispívá ke zlepšení zdraví člověka a společnosti jako celku, a že praktikující Falun Gongu jsou v Číně vystaveni nelidskému pronásledování - jsou biti, mučeni a zabíjeni, aby se vzdali svého přesvědčení,

připojuji se k výzvě za okamžité ukončení krutého pronásledování a mučení praktikujících Falun Gongu v Číně. Lidské hodnoty pravdivosti, soucitu a tolerance mají být uchovávány v každé zemi světa.


Oskenovaná petice: poslanec PS PČR Ing. Arch. Václav Mencl
senátor MUDr. Karel Tejnora