Dopis vyjadřující podporu praxi Falun Gongu od poslance Parlamentu České republiky ing. Václava Votavy

Poslanci Parlamentu České republiky měli v námi zaslaném dopise možnost seznámit se s některými skutečnostmi ukrytými za moderní tváří ČLR - o nelidském pronásledování Falun Gongu a jeho obětech. Další z řady představitelů českých poslanců ing. Václav Votava se připojil k výzvě za ukončení pronásledování.

 

# # #

Ing. Václav Votava
poslanec Parlamentu České republiky

V Praze dne 27. srpna 2004

Vážený pane (xxx)

v červenci letošního roku jsem obdržel Váš dopis s vyčerpávajícími informacemi o jedné z tradičních čínských metod rozvíjení těla a mysli, o Falun Gong, jakož i s žádostí, abych této nenásilné formě kultivace fyzické i psychické stránky lidské osobnosti vyslovil svoji podporu.

Díky Vám jsem se o Falun Gong dozvěděl mnoho zajímavých informací, které jsem, a to přiznávám zcela upřímně, dosud neznal. Z příloh Vašeho dopisu jsem se blíže seznámil s názory předních domácích i světových veřejně činných osobností a organizací a způsob, jakým k Falun Gong a k osobám Falun Gong praktikujícím přistupuje čínská administrativa.

Rovněž i já se připojuji k výzvě, aby všichni ti, kteří Falun Gong praktikují, nebyli za tuto svoji činnost ani pronásledováni, ani trestáni. Kultivace duše a těla je žádoucí a jen díky ní, ať je již její podoba a forma jakákoliv, může každá lidská osobnost nalézt svoji životní rovnováhu.

S úctou
Ing. Václav Votava
Oskenovaný list