48 úmrtí praktizujúcich Falun Gongu hlásených za jún a júl


V pracovných táboroch sú pravidelne používané stredoveké mučiace metódy

LONDÝN [EFGIC]- V júni a júli bolo overených 48 smrtí praktizujúcich Falun Gongu v Číne. Väčšina bola umučených na smrť.

Informácie o mučení alebo zabíjaní praktizujúcich Falun Gongu sa v Číne oficiálne klasifikujú ako "štátne tajomstvá", a preto ľudia, ktorí odhaľujú alebo zverejňujú takéto dôkazy to robia s veľkým rizikom pre seba.

Mnoho ľudí bolo zabitých len preto, že zverejnilo informácie o prenasledovaní Falun Gongu v Číne. (news)

Nasleduje niekoľko z 48 hlásených prípadov:

Pán Zhang Jianhua bol nájdený mŕtvy, potom čo bol zbitý a zanechaný na krotiacej posteli vo väzení Jilin. Krotiaca posteľ je mučiace zariadenie, kde je obeť priviazaná na posteľ s končatinami natiahnutými do krajnosti v štyroch smeroch. Pod telo človeka sa potom vloží zvinutá deka, čím sa telo zdvihne a ešte viac natiahne štyri končatiny. Vo väzení Jilin je údajne 17 krotiacich postelí.

V provincii Jilin bolo umučených na smrť viac ako 100 praktizujúcich Falun Gongu.

Pani Wang Yaping trpela do roku 1995 rakovinou kostí a pečene. Jej choroba však zmizla pomocou praktizovania Falun Gongu. V roku 2001 išla do Pekingu, aby apelovala na vládu za ukončenie prenasledovania a aby im povedala o osohu, ktorý jej priniesol Falun Gong. Bola zadržaná políciou a mučená elektrickými obuškami. Vykopli jej dva zuby a bola prinútená robiť otrockú prácu. Ako výsledok dlhotrvajúceho mučenia pani Wang ochrnula a umrela.

Pani Wang Liyan z mesta Mudanjiang bola zadržaná za to, že čínskym ľuďom rozdávala informácie o prenasledovaní Falun Gongu. Polícia ju podozrievala, že pozná miesto, kde sa materiály tlačia, takže ju mučili šesť dní a nocí, ale ona odmietla odhaliť akékoľvek informácie.

Následne umrela na svoje zranenia.

Z 26 smrtí praktizujúcich Faun Gongu overených v júni mala prinajmenšom polovica ľudí viac ako 50 rokov. Ich mená sú: Xu Fuzhi, Wang Chuanping, Yang Jinying, Wang Juan, Li Zhen, Chen Ziaoqin, He Shaohuai, Jing Shuhua, Lin Youhui, Wang Yaping, Han Junqing, Li Yansong, Zhang Jianhua, Liu Xiaodong, Bi Guohua, Wang Shujun, Wang Jinzhong, Meng Qingxia, Zhang Shouxin, Zhu Jun, Cui Fu'e, Cheng Zhongzhan, Qi Shuzheng, Shu Zhusi, Shi Yueqin a Mo Niewu

Väčšina z úmrtí odhalených v júli boli ženy. Sú to: Cheng Zongzhan, Qi Suzhen, Li Zhi, Liu Yuzhu, Zhu Yulian, Wang Xiaodong, Jiang Yong, Li Guangzhen, Wang Liyan, Zeng Weibi, Li Qiu, Chen Fenglin, Yang Yun, Huang Dengfang, Cao Jinling, Dong Dejun, Chang Shuzhen, Gong Xuezhi, Qu Jie, Zhou Dehong, Wang Zuodian a Yang Hongyan.

# # #


NEWS - 20. August 2004; European Falun Gong Information Centre, www.clearharmony.net


Pozadie

Falun Gong, tiež známy ako Falun Dafa je prax meditácií a cvičení, založená na univerzálnych princípoch "Pravdivosť-Súcit-Tolerancia." Ľudia ho cvičia vo viac ako 50 krajinách sveta a je zakorenený v tradičnej čínskej kultúre. Keď vládne odhady hovorili asi o 100 miliónoch praktizujúcich Falun Gongu, vtedajší čínsky komunistický vodca Jiang Zemin postavil túto metódu v júli 1999 mimo zákon (reportáž). Odvtedy Jiangov režim zintenzívnil propagandistickú kampaň na obrátenie verejnej mienky proti tejto metóde, pričom väzní, mučí a dokonca zabíja tých, ktorí ju praktizujú. Európske informačné centrum Falun Gongu overilo podrobnosti o 1024 obetiach (reportáže / zdroje) od začiatku prenasledovania Falun Gongu v Číne v roku 1999. Vládni úradníci v Číne však hovoria, že skutočný počet obetí je značne nad 1.600, pričom experti odhadujú, že toto číslo je omnoho vyššie. Stovky tisíc ľudí bolo zadržaných a viac ako 100.000 bolo deportovaných do nútených pracovných táborov, väčšinou bez súdneho procesu.

Ak potrebujete viac informácii, kontaktujte prosím európske informačné centrum Falun Gongu.
Peter Jauhal + 44 (0) 7739 172 452 Nicolas Schols +32 47 98 75 734
E-mail: europe@falungonginfo.net, Web: http://www.falungonginfo.net/europe.htm
Na Slovensku: Mgr. Peter Šedík, 0903 131 564

Zdroj: http://www.faluninfo.net
Správa v DOC forme