Senátorka PČR RNDr. Jitka Seitlová, poslanec sněmovny parlamentu ČR Karel Sehoř, členové rady města Zlína a obce Stříbřec podpořili petici za zastavení pronásledování Falun Gongu.

Nastal šestý rok neúprosného pronásledování praktikujících Falun Gongu čínským režimem. Čínské úřady používají stále tvrdší praktiky očerňování a ubližování lidem věnujícím se této poklidné praxi. Svět se dozvídá stále více a více o zvěrstech páchaných na lidech ztělesňujících pravdivost, soucit a toleranci a tak se mnozí připojují k podpoře za zastavení těchto nelidských praktik. Pod větu petice: "Lidské hodnoty pravdivosti, soucitu a tolerance mají být uchovávány v každé zemi světa." se za představitele českých srdcí podepsali:

RNDr. Jitka Seitlová, Senátorka PČR
Oskenovaná petícia


Karel Sehoř, poslanec sněmovny parlamentu ČR

Dopis:

Vážený pane,

dovolte, abych Vám sdělil, že jsem právě podepsal Vaši petici na podporu lidských práv v Číně. Zvolil jsem zástupce z Ostravy, protože jste nejbližší mému bydlišti.

Čínu jsem navštívil v minulém roce. Bylo o nás jako parlamentní delegaci dobře postaráno. Musím říci, že kdybych fotografie, které jste mi poslali viděl dříve, jistě bych se na tyto věci našich hostitelů zeptal. Zdá se mi to strašlivé. Neuvěřitelné. Cítím se všemi perzekuovanými Číňany.

Karel Sehoř, poslanec sněmovny parlamentu ČR


Zlín    

Tomáš Úlehla, primátor
Svatava Nováčková - náměstkyně primátora města Zlín, dopis Nováčkové
Irena Ondrová - náměstkyně primátora
Vladimír Řihák - náměstek primátora
Hynek Staska - náměstek primátora

Dopis:

Vážený pane doktore,

pan primátor mě před svým odjezdem na dovolenou pověřil, abych s Vaším dopisem seznámila členy Rady města Zlína (RMZ). S hrůzou jsem četla přiložené informace a zhlédla šokující fotografie.

Připravila jsem materiál na jednání RMZ dne 26.července 2004, kterým všichni její členové vzali porušování lidských práv praktikujících Falun Gong na vědomí.

V příloze vracím petici s podpisy těch členů RMZ, kteří cítí potřebu morálně podpořit všechny diskriminované a mučené a vyjádřit zásadní odpor ke každému porušování lidských práv, svobody projevu a přesvědčení.

Velmi si vážím Vaší činnosti a osobní statečnosti a přeji Vám, aby byla Vaše práce odměňována alespoň dílčími úspěchy, neboť každý z nich se týká lidských osudů.

S přátelským pozdravem
Svatava Nováčková
Náměstkyně primátora
Oskenovaná petícia, Oskenovaný list


Obec Stříbřec    

Jan Zimmel, starosta obce
Pouzar Zdenek, zástupce starosty
Rezková Libuše, refernent OÚ


Oskenovaná petícia