Mezinárodní den proti mučení v Brně

23. 6. 2004 se u příležitosti Mezinárodního dne proti mučení (26.6.) sešli v Brně praktikující Falun Gongu z Česka, Slovenska a Anglie, aby si připomněli a veřejnosti objasnili smutné pravdy týkající se stále pokračujícího pronásledování praktikujících Falun Gongu v Číně. Právě Mezinárodní den proti mučení byl dobrou možností seznámit občany s ohavným zacházením s lidmi, kteří vnáší do svého života a tím i do okolní společnosti hodnoty pravdivosti, soucitu a tolerance.

Mnoho lidí se zastavovalo, se zájmem četli naše informační tabule a pozorovali klidná cvičení, která po celou dobu za doprovodu hudby praktikující předváděli. Mnoho lidí mělo zájem se naučit cvičení, zatímco pozornost jiných směřovala více k ukrutným praktikám tohoto nespravedlivého pronásledování a jeho obětem. Ti potom také často ústně nebo podepsáním petice vyjádřili podporu pro zastavení pronásledování a postavení strůjců této genocidy před soud.

O akci se zajímali i média. Redaktorovi z Rovnosti byl poskytnut rozhovor s jedním z praktikujících. Redaktor se zajímal jak o historii a současnost Falun Gongu tak jeho současném pronásledování v Číně. Zajímavým a povzbudivým momentem byl zájem asi 5 teenagerů, kteří se po chvíli začali učit cvičení.

Z brněnských zástupců poslanecké sněmovny parlamentu ČR nám vyjádřil podporu pan poslanec Petr Pleva, citujeme:

Vážení přátelé, praktikující Falun Gongu,

dovolte mi, abych vás pozdravil alespoň touto cestou. Když jsem přemýšlel, co říci k problematice lidských práv a svobody, ať náboženské či osobní, vzpomněl jsem si na román Ernesta Hemingwaye Komu zvoní hrana. Tato kniha je uvozena citátem z básně Johna Donna, který zni : "Žádný člověk není ostrov sám pro sebe;... smrtí každého člověka je mne méně, neboť jsem část lidstva. A proto se nikdy neptej, komu zvoní hrana. Zvoní tobě." Jsem přesvědčen, že totéž platí i pro svobodu a lidskou důstojnost. Jsem přesvědčen, že kdekoli na světě je pošlapávána něčí lidská důstojnost, je omezována něčí svoboda a jsou někomu upírána něčí práva, je pošlapávána i moje lidská důstojnost, je omezována moje svoboda jsou upírána práva také mně.

Lidská svoboda je nedělitelná a týká se opravdu celého lidstva. Přesto, že je mnohdy pohodlné zavřít oči, zacpat si uši, zatvrdit své srdce a říkat si, že mě se to netýká, týká se to i mě více, než jsem ochoten si připustit. Jsem už zasažen jedem lhostejnosti a egoismu, který pomalu otravuje moji duši. Pak se i já měním z nezaujatého pozorovatele na spolupachatele.

Vážení přátelé,

jsem rád, že vás se moje předchozí slova netýkají. Vždyť už svojí přítomností zde dáváte jasně najevo na čí straně stojíte. Dovolte mi, abych popřál vašemu jednání mnoho zdaru a pozdravil vás latinským sursum corda - vzhůru srdce. Protože naše srdce plná lásky a pochopení pro druhého jsou tím nejúčinnějším nástrojem v boji proti každému zlu.

Petr Pleva
Poslanec PS PČR za ODS