Päť rokov po Zhongnanhai pokojné apely pokračujú

LONDÝN (EFGIC) - Peking, 25. apríl 1999. Pred budovou Ústredného odvolacieho úradu Čínskej komunistickej strany v Zhongnanhai sa pokojne zhromaždilo približne desaťtisíc ľudí z celej Číny. Vytvorili úhľadný a usporiadaný zástup na chodníku. Potom čo ich zástupca odovzdal list vtedajšiemu ministerskému predsedovi, pánovi Zhu Rongji, vrátili sa domov tak potichu ako prišli a zanechali ulicu bez jediného odpadku.

Toto zhromaždenie neskôr nazvali incidentom Zhongnanhai. Spomína sa naňho ako na deň, keď praktizujúci Falun Gongu v Číne, potom ako bolo niekoľko praktizujúcich Falun Gongu neoprávnene zadržaných v Tianjine, oficiálne žiadali Ústrednú vládu, aby im priznala ich najzákladnejšie ľudské právo: právo slobodne praktizovať systém pokojných meditácii v zákonnom prostredí.


25. apríla 1999 sa v Pekingu zhromaždilo približne 10.000 praktizujúcich Falun Gongu, aby pokojne apelovali na vládu za doržiavanie svojich práv.

Následne bývalý čínsky vodca, Jiang Zemin, osobne zakázal túto prax ako hnutie ohrozujúce štát, poukazujúc na incident Zhongnanhai ako na pokus zvrhnúť vládu. 10. júla 1999 zriadil smutne známy Úrad "6-10", národný úrad vytvorený na systematické prenasledovanie Falun Gongu. O desať dní neskôr bol Falun Gong zakázaný. Celý mediálny aparát bol zmobilizovaný, aby očierňoval Falun Gong, keď po celej krajine zatýkali jeho praktizujúcich. Vyťahovali ich z vlakov a autobusov, zatýkali ich pri vchodoch na vlakové stanice a náhodne na uliciach, keď cestovali do Pekingu, aby apelovali proti rozhodnutiu zakázať túto prax.

Dnes, päť rokov po incidente Zhongnanhai, ako pokračujú zverstvá v Číne, svetové spoločenstvo začína rozumieť podstate tohto prenasledovania. 100 miliónov praktizujúcich Falun Gongu stále apeluje na svet, aby pomohol zastaviť to, čo sa ukázalo byť najbrutálnejším, najabsurdnejším a najnemilosrdnejším prenasledovaním v histórii ľudstva. V marci tohto roku bolo hlásených 25 prípadov praktizujúcich Falun Gongu, ktorí umreli na následky prenasledovania. Mesiac po mesiaci sa dostávajú cez informačnú blokádu správy, aby nám povedali príbehy o praktizujúcich Falun Gongu, ktorí vystupujú proti nespravodlivosti, pričom im hrozí zatknutie, vymývanie mozgov, bitie, znásilnenie a dokonca umučenie na smrť. Praktizujúci Falun Gongu zostávajú pevní vo svojej viere v princípy svojej praxe - pravdivosť, súcit, znášanlivosť - a čelia prenasledovaniu pokojným a spravodlivým odporom.

Pri príležitosti piateho výročia apelu praktizujúcich Falun Gongu v Zhongnanhai odrážajú aktivity praktizujúcich po celom svete tie isté základné požiadavky: prepustiť viac ako 100.000 zadržiavaných praktizujúcich, ukončiť prenasledovanie proti Falun Gongu a mať základné právo otvorene praktizovať svoju vieru v zákonnom prostredí. Pokojný, spravodlivý a otvorený apel v Zhongnanhai navždy zostane historickým svedectvom o hájení svojich princípov, viery a práv.

# # #

Pozadie

Falun Gong, tiež známy ako Falun Dafa je prax meditácií a cvičení, založená na univerzálnych princípoch "Pravdivosť-Súcit-Tolerancia." Ľudia ho cvičia vo viac ako 50 krajinách sveta a je zakorenený v tradičnej čínskej kultúre, hoci je odlišný a oddelený od iných praxí ako sú budhistické náboženstvo alebo taoizmus. Keď vládne odhady hovorili asi o 100 miliónoch praktizujúcich Falun Gongu, vtedajší čínsky komunistický vodca Jiang Zemin postavil túto metódu v júli 1999 mimo zákon (reportáž). Odvtedy Jiangov režim zintenzívnil propagandistickú kampaň na obrátenie verejnej mienky proti tejto metóde, pričom väzní, mučí a dokonca zabíja tých, ktorí ju praktizujú. Európske informačné centrum Falun Gongu overilo podrobnosti o 951 obetiach (reportáže / zdroje) od začiatku prenasledovania Falun Gongu v Číne v roku 1999. Vládni úradníci v Číne však hovoria, že skutočný počet obetí je značne nad 1.600, pričom experti odhadujú, že toto číslo je omnoho vyššie. Stovky tisíc ľudí bolo zadržaných a viac ako 100.000 bolo deportovaných do nútených pracovných táborov, väčšinou bez súdneho procesu.

Ak potrebujete viac informácii, kontaktujte prosím európske informačné centrum Falun Gongu.
Peter Jauhal + 44 (0) 7739 172 452 Nicolas Schols +32 47 98 75 734
E-mail: europe@falungonginfo.net, Web: http://www.falungonginfo.net/europe.htm
Na Slovensku: Peter Šedík, 0903 131 564

Zdroj: http://www.faluninfo.net
Správa v DOC forme