Podpora v snahe o zastavenie prenasledovania Falun Gongu

Novovzniknutá Slovenská Asociácia Falun Gong oslovila listom viacerých dekanov vysokých škôl na Slovensku s informáciami o prenasledovaní Falun Gongu v Číne. Ako reakciu na tento list dekan Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity vyjadril svoju podporu našej snahe zastaviť prenasledovanie, mučenie a zabíjanie nevinných ľudí. Tiež vyjadril želanie, aby naše úsilie o zastavenie genocídy prebiehajúcej voči prívržencom Falun Gongu viedlo k zmene postoja čínskej vlády.