Kongresmanka v USA predkladá rezolúciu odsudzujúcu utláčanie Falun Gongu na pôde USA a v Číne.


 

WASHINGTON DC (FDI) - Minulý týždeň bola v kongrese predložená rezolúcia žiadajúca Čínsku vládu, aby ukončila brutálne prenasledovanie Falun Gongu v Číne a ukončila všetky aktivity proti praktizujúcim Falun Gongu vo vnútri USA.

Súhlasná rezolúcia snemovne 304 (text) bola predložená kongresmankou Ros-Lehtinen z Floridy a odkazuje sa na vlastnú Čínsku ústavu a súlad s medzinárodnými ľudskými právami. Vyzýva Čínu, aby udržiavala slobodu vyznania, zhromažďovania a prejavu miliónov praktizujúcich Falun Gongu v Číne.

Rezolúcia 304 žiada štyri hlavné smery opatrení:

1) Aby vláda Čínskej ľudovej republiky ukončila všetky činy prenasledovania praktizujúcich Falun Gongu na pôde USA, ako aj v Číne a prepustila väzňov svedomia

2) Aby prezident Spojených štátov vydal prehlásenie odsudzujúce tieto ilegálne činy a pracoval na postavení páchateľov pred súd.

3) Aby Minister spravodlivosti Spojených štátov vyšetril prípady obťažovania a násilia voči praktizujúcim Falun Gongu v USA, ktorých sa dopustili agenti čínskeho konzulátu a aby nasledovalo právne konanie.

4) Aby miestne vlády v Spojených štátoch hlásili ďalšie ilegálne činy a pokračovali v uznávaní a podpore práv praktizujúcich Falun Gongu.

Agenti Čínskej komunistickej strany pôsobiaci USA

Navyše, rezolúcia 304 vyzýva čínskych agentov v USA, aby ukončili všetku zastavili činnosť zameranú proti praktizujúcim Falun Gongu na pôde USA

Rezolúcia sa odvoláva na čínskych agentov, ktorí sa dopustili činov násilia a napadnutia, krádeže majetku a ničenia, ilegálneho filmovania, obťažovania, zastrašovania a prenasledovania praktizujúcich Falun Gongu v Číne.

Pracovníci čínskeho konzulátu sa pokúsili prinútiť vládnych úradníkov po celom USA, aby sa formálne zriekli podpory pre práva Falun Gongu a činností Falun Gongu v USA. V skutočnosti, začiatkom tohto roku 38 členov kongresu podalo list Amicus Curiae na podporu súdneho procesu Falun Gongu proti bývalému vodcovi štátu Jiang Zeminovi za jeho úlohu pri podnecovaní prenasledovania.

# # #

Pozadie

Falun Gong, tiež známy ako Falun Dafa je kultivačná metóda na zušľachťovania mysle i tela, založená na univerzálnych princípoch "Pravdivosť-Súcit-Tolerancia." Je to metóda, ktorá sa predtým, ako ju p. Li Hongzhi v roku 1992 zverejnil, odovzdávala z učiteľa na žiaka po tisícky rokov. Falun Gong je zakorenený v tradičnej čínskej kultúre, ale je odlišný a oddelený od iných metód ako sú budhistické náboženstvo alebo taoizmus. Od svojho predstavenia v roku 1992 sa rýchlo ústnym podaním rozšíril po Číne a teraz je praktizovaný vo viac ako 60 krajinách sveta.

Keď vládne odhady hovorili asi o 100 miliónoch praktizujúcich Falun Gongu, čínsky prezident Jiang Zemin postavil túto metódu v júli 1999 mimo zákon (reportáž), z obavy, že sa dotkne sŕdc a myslí viac občanov, ako komunistická strana. Jiangov režim nebol schopný poraziť ducha miliónov, ktorí zažili zlepšenie zdravia a pozitívny vplyv Falun Gongu, a tak zintenzívnil propagandistickú kampaň na obrátenie verejnej mienky proti tejto metóde, pričom potichu väzní, mučí a dokonca zabíja tých, ktorí ju praktizujú.

Európske informačné centrum Falun Gongu overilo podrobnosti o 807 obetiach (reportáže / zdroje) od začiatku prenasledovania Falun Gongu v Číne v roku 1999. Vládni úradníci v Číne však hovoria, že skutočný počet obetí je značne nad 1.600, pričom experti odhadujú, že toto číslo je omnoho vyššie. Stovky tisíc ľudí bolo zadržaných a viac ako 100.000 bolo deportovaných do nútených pracovných táborov, väčšinou bez súdneho procesu.

Ak potrebujete viac informácii, kontaktujte prosím európske informačné centrum Falun Gongu.

Gail Rachlin 917-501-4441, Levi Browde 914-720-0963, Erping Zhang 646-533-6147, Christina Chai 917-386-5068.
E-mail: contact@faluninfo.net, Viac kontaktov: http://www.faluninfo.net/

DOC forma správy