Za Fasádou klamlivej propagandy sa odhaľuje genocída


"Genocída znamená ... zločiny spáchané s úmyslom zničiť, celkovo alebo čiastočne, národnú, etnickú, rasovú alebo náboženskú skupinu ako takú: a) Zabíjaním členov skupiny; b) Spôsobovaním vážnej telesnej alebo duševnej ujmy členom skupiny;..."

- Konvencia Spojených Národov o Genocíde, 1948

 

LONDÝN (EFGIC) - Po takmer dvoch rokoch vážneho mučenia v čínskom pracovnom tábore, 29 ročný pán Zhang Xiaohong, vážiaci približne polovicu svojej pôvodnej hmotnosti, umrel 4. augusta 2003.

Pána Zhanga zadržali 21. septembra 2001 za rozdávanie letáčikov na verejnosti, ktoré obsahovali informácie o porušovaní ľudských práv praktizujúcich Falun Gongu v Číne. Čoskoro potom ako bol zadržaný, bol pán Zhang odsúdený na dva roky v nútenom pracovnom tábore Mianyang Xinhua v provincii Sichuan, kde bol mučený elektrickými obuškami, bitý, pripravený o spánok a zviazaný povrazmi, kým nestratil vedomie. Toto mučenie bolo prevádzané opakovane, pretože strážcovia sa ho pokúšali donútiť napísať prehlásenie o "oľutovaní" zriekajúce sa Falun Gongu.

Ako tisícky iných prípadov po celej Číne v posledných niekoľkých rokoch, umučenie pána Zhanga je časťou politiky bývalého čínskeho vodcu Jiang Zemina "vykoreniť" tradičnú čínsku vieru a je len jednou z metód povolenou režimom ako tak spraviť. Iné metódy, ktoré režim realizoval zahŕňajú nútené triedy vymývania mozgov, uväznenie v psychiatrických ústavoch a štvorročnú mediálnu kampaň znevažujúcu Falun Gong.

V strohom komentári, ktorý vydala minulý týždeň agentúra Xinhua, hlásna trúba čínskeho komunistického režimu, režim volal po "boji až do konca" proti Falun Gongu.

Pre režim zaneprázdnený obnovou svojho obrazu po odhalení zakrývania SARSu a vykonávania príkazov svojho bývalého vodcu na "vykorenenie" Falun Gongu, čo je podstatou tohto "boja" a ako ho vykonáva režim? Ako ilustruje prípad pána Zhanga - hoci pod pláštikom udržiavania "verejného poriadku" a zahalená znevažujúcou propagandistickou kampaňou proti Falun Gongu - odpoveď leží priamo v definícii slova prenasledovania: genocída.

Vychudnutý 29 ročný pán Zhang Xiaohong umrel po takmer dvoch rokoch vážneho mučenia elektrickými obuškami, bití a zväzovaní povrazmi, keď bol v čínskom pracovnom tábore

# # #

Pozadie

Falun Gong, tiež známy ako Falun Dafa je kultivačná metóda na zušľachťovania mysle i tela, založená na univerzálnych princípoch "Pravdivosť-Súcit-Tolerancia." Je to metóda, ktorá sa predtým, ako ju p. Li Hongzhi v roku 1992 zverejnil, odovzdávala z učiteľa na žiaka po tisícky rokov. Falun Gong je zakorenený v tradičnej čínskej kultúre, ale je odlišný a oddelený od iných metód ako sú budhistické náboženstvo alebo taoizmus. Od svojho predstavenia v roku 1992 sa rýchlo ústnym podaním rozšíril po Číne a teraz je praktizovaný vo viac ako 60 krajinách sveta.

Keď vládne odhady hovorili asi o 100 miliónoch praktizujúcich Falun Gongu, čínsky prezident Jiang Zemin postavil túto metódu v júli 1999 mimo zákon (reportáž), z obavy, že sa dotkne sŕdc a myslí viac občanov, ako komunistická strana. Jiangov režim nebol schopný poraziť ducha miliónov, ktorí zažili zlepšenie zdravia a pozitívny vplyv Falun Gongu, a tak zintenzívnil propagandistickú kampaň na obrátenie verejnej mienky proti tejto metóde, pričom potichu väzní, mučí a dokonca zabíja tých, ktorí ju praktizujú.

Európske informačné centrum Falun Gongu overilo podrobnosti o 773 obetiach (reportáže / zdroje) od začiatku prenasledovania Falun Gongu v Číne v roku 1999. Vládni úradníci v Číne však hovoria, že skutočný počet obetí je značne nad 1.600, pričom experti odhadujú, že toto číslo je omnoho vyššie. Stovky tisíc ľudí bolo zadržaných a viac ako 100.000 bolo deportovaných do nútených pracovných táborov, väčšinou bez súdneho procesu.

Ak potrebujete viac informácii, kontaktujte prosím európske informačné centrum Falun Gongu.

Peter Jauhal 44 (0) 7739 172 452, Nicolas Schols 32 (0) 479875734
web: http://www.faluninfo.net/, Viac kontaktov: http://www.falungonginfo.net/europe.htm

DOC forma správy