Arménski praktizujúci Falun Gongu pripravujú súdny spor proti Luo Gan-ovi


15. september, 2003 Európske informačné centrum Falun Gongu

LONDÝN (EFGIC) - Reťaz súdnych sporov proti čínskym predstaviteľom zodpovedným za prenasledovanie praktizujúcich Falun Gongu v Číne bude pokračovať v Arménsku. Luo Gan, riaditeľ povestného úradu 6-10, ktorý je zodpovedný za najhoršie poškodzovanie ľudských práv je dnes v Arménsku a praktizujúci Falun Gongu sa už stretli s právnikmi, aby začali voči nemu súdny spor.

Víťazstvá v Spojených Štátoch

V USA boli podané štyri podobné súdne prípady. Tri z týchto súdov už boli rozriešené v prospech praktizujúcich Falun Gongu.

V júni 2003 magistrátny sudca v USA odmietol zahraničnú vládnu imunitu pekingskému tajomníkovi strany a bývalému pekingskému primátorovi Liu Qi a zástupcovi správcu provincie Liaoning, pánovi Xia Deren. V správe, ktorú magistrátny sudca predložil súdu doporučil uznať vinnými oboch žalovaných (news).

V decembri 2001 okrskový súd v USA južného okrsku New Yorku rozhodol proti Zhao Zhifei-ovi, šéfovi polície a druhému veliteľovi "Úradu 6-10" v provincii Hubei. V tomto prípade sudca nariadil kontumačný rozsudok proti Zhao Zhifei-ovi a uložil formálne odškodnenie žalobcov, čo môže zahŕňať trestnú a deklaratívnu náhradu škody žalobcom. (news)

Vlna medzinárodných súdnych sporov namierených proti prenasledovaniu Falun Gongu v Číne

Fínsko - 11. september 2003: Trestný súdny spor bol podaný vo Fínsku a žaluje člena stáleho výboru politbyra čínskej komunistickej strany, Luo Gana zo zločinov genocídy a mučenia. (news)

Island - 8. september 2003: Trestný súdny spor bol podaný na Islande, žalujúci člena stáleho výboru politbyra čínskej komunistickej strany, Luo Gana zo zločinov genocídy, mučenia a zločinov proti ľudskosti. (news)

Austrália - 26. august 2003: Prípad austrálskej občianky, pani Zhang Cuiying, ktorá bola v Číne podrobená mučeniu a prenasledovaniu, predstaví významný advokát v oblasti ľudských práv, pán Geoffrey Robertson Spojeným Národom a Medzinárodnému súdu spravodlivosti. Pán Robertson je hlavným sudcom Súdu vojnových zločinov Spojených Národov. (news)

Belgicko - 21. august 2003: Jeden z právnikov, ktorí viedli žalobu čílskeho diktátora Augusta Pinočeta podal trestný súdny podnet v Belgicku proti Jiang Zeminovi a dvom z jeho hlavných pobočníkov: Luo Ganovi a Li Lanqingovi. Táto súdny proces žaluje týchto troch mužov za genocídu, mučenie a zločiny proti ľudskosti. (news)

Francúzsko - december 2002: Trestnú súdny spor bol podaný vo Francúzsku, žalujúci zástupcu premiéra Číny, pána Lanqing Lia, ktorý bol zároveň úradujúcim veliteľom "Úradu 6-10", zo zločinov mučenia. V júli 2003 začal francúzsky trestný súd súdne konanie v tomto prípade. (news)

Švajčiarsko - 18. marec 2002: Počas 59. Zhromaždenia OSN o ľudských právach, pán Philip Grant, prezident TRIAL (Track Impunity Always) oznámil plán začať súdny spor voči Ťiang Ceminovi za mučenie, zločiny proti ľudskosti a genocídu, keď bývalý čínsky vodca niekedy navštívi Švajčiarsko.

# # #

Pozadie

Falun Gong, tiež známy ako Falun Dafa je kultivačná metóda na zušľachťovania mysle i tela, založená na univerzálnych princípoch "Pravdivosť-Súcit-Tolerancia." Je to metóda, ktorá sa predtým, ako ju p. Li Hongzhi v roku 1992 zverejnil, odovzdávala z učiteľa na žiaka po tisícky rokov. Falun Gong je zakorenený v tradičnej čínskej kultúre, ale je odlišný a oddelený od iných metód ako sú budhistické náboženstvo alebo taoizmus. Od svojho predstavenia v roku 1992 sa rýchlo ústnym podaním rozšíril po Číne a teraz je praktizovaný vo viac ako 60 krajinách sveta.

Keď vládne odhady hovorili asi o 100 miliónoch praktizujúcich Falun Gongu, čínsky prezident Jiang Zemin postavil túto metódu v júli 1999 mimo zákon (reportáž), z obavy, že sa dotkne sŕdc a myslí viac občanov, ako komunistická strana. Jiangov režim nebol schopný poraziť ducha miliónov, ktorí zažili zlepšenie zdravia a pozitívny vplyv Falun Gongu, a tak zintenzívnil propagandistickú kampaň na obrátenie verejnej mienky proti tejto metóde, pričom potichu väzní, mučí a dokonca zabíja tých, ktorí ju praktizujú. Navyše Jiang založil "Úrad 6-10", orgán podobný Gestapu siahajúci od centrálnej vlády až po miestne správy. Kongres Spojených štátov amerických opísal "Úrad 6-10" ako orgán poverený "dohliadaním na prenasledovanie prívržencov Falun Gongu pomocou organizovaného vymývania mozgov, mučenia a zabíjania." (podrobnosti)

Európske informačné centrum Falun Gongu overilo podrobnosti o 780 obetiach (reportáže / zdroje) od začiatku prenasledovania Falun Gongu v Číne v roku 1999. Vládni úradníci v Číne však hovoria, že skutočný počet obetí je značne nad 1.600, pričom experti odhadujú, že toto číslo je omnoho vyššie. Stovky tisíc ľudí bolo zadržaných a viac ako 100.000 bolo deportovaných do nútených pracovných táborov, väčšinou bez súdneho procesu.

Ak potrebujete viac informácii, kontaktujte prosím európske informačné centrum Falun Gongu.

Peter Jauhal 44 (0) 7717 508 268, Nicolas Schols 32 (0) 479875734
web: http://www.faluninfo.net/, Viac kontaktov: http://www.falungonginfo.net/europe.htm

Správa vo forme DOC