Na Islande bol podaný trestný súdny spor žalujúci riaditeľa úradu v Číne podobného Gestapu za zločiny mučenia a genocídy


"Island má právnu a morálnu povinnosť súdne stíhať a postaviť pred súd ľudí, ktorí sú zodpovední za systematické porušovanie medzinárodných ľudských práv"

- Ragnar Adalsteinsson,
Advokát islandského najvyššieho súdu a renomovaný právnik v oblasti ľudských práv
LONDÝN (EFGIC) - 8. septembra 2003 o 10:30 hodine predpoludním európski praktizujúci Falun Gongu podali súdny spor voči Lua Gan-ovi, riaditeľovi "Úradu 610" - tento úrad popísal kongres USA ako úrad poverený "dohľadom nad prenasledovaním prívržencov Falun Gongu pomocou organizovaného vymývania mozgov, mučenia a zabíjania". Súdny prípad podali praktizujúci Falun Gongu z Austrálie, Kanady, USA, Veľkej Británie, Talianska, Holandska, Dánska a Írska. Pomáha im medzinárodne uznávaný právnik v oblasti ľudských práv, pán Ragnar Adalsteinsson. Praktizujúci obviňujú Luo Gana, ktorý je na dvojdňovej návšteve na Islande zo zločinov mučenia, genocídy a zločinov proti ľudskosti. Súdny prípad bol podaný Štátnemu trestnému prokurátorovi na Islande, pánovi Bogi Nilssonovi (+1 354-5301600) a jeho kópia bola dodaná ministrovi spravodlivosti.

Žaloba je založená na konvencii Spojených národov proti mučeniu, ktorú Island podpísal v novembri 1996. Ako signatár Konvencie proti mučeniu sú súdy na Islande oprávnené prejednávať žaloby, ktoré uvádzajú porušovanie jej podmienok.

Potom ako podali žalobu, európski praktizujúci a Ragnar Adalsteinsson usporiadali tlačovú konferenciu pred ministerstvom spravodlivosti, iba niekoľko metrov od budovy, kde sa nachádzal Luo Gan. Na tlačovej konferencii sa zúčastnili islandské médiá, vrátane hlavných novín, TV staníc a rádií. Praktizujúci, ktorý je žalobcom v tomto súdnom prípade, ktorý je jedným z 12 v súčasnosti podaným proti Jiangovi a jeho režimu za prenasledovanie Falun Gongu, hovoril o prenasledovaní, ktoré osobne zažil a ktoré znášajú jeho členovia rodiny. Jeho švagriná bola ilegálne uväznená v nútenom pracovnom tábore bez súdneho procesu a mučená, pretože apelovala proti prenasledovaniu Falun Gongu v Číne. Jeho svokra umrela na následky psychickej traumy, ktorá bola vytvorená prenasledovaním jej najmladšej dcéry. Hovoril tiež o tom, že toto prenasledovanie je úplne založené na lžiach. Napríklad, minulý rok, keď čínsky diktátor Jiang Zemin navštívil Island, oklamal islandskú vládu tým, že jej povedal, že praktizujúci Falun Gongu sú násilní a prinútil Islandskú vládu zakázať praktizujúcim Falun Gongu vstup do krajiny. Bolo potvrdené, že toto je vyložená lož, keď islandské médiá priniesli správy o pokojných apeloch a aktivitách praktizujúcich Falun Gongu. Žalobca bol jeden z mnohých praktizujúcich, ktorým odmietli dovoliť nastúpiť na let na Island na letiskách po celom svete. Toto vyburcovalo hnev islandských ľudí, ktorí v tisíckach protestovali v islandskom hlavnom meste.

Praktizujúci tiež povedal islandským médiám, že Luo Gan je za politikou štátom-schvaľovaného mučenia praktizujúcich Falun Gongu a zdôraznil systematickú povahu tohto zlého prenasledovania. Luo Gan dozerá na prenasledovanie Falun Gongu pomocou "Úradov 610", organizácie, ktorá preniká cez všetky úrovne čínskej vlády po celej krajine a je úplne nad čínskymi zákonmi a ústavou. "Úrad 610" má oprávnenie uväzniť, mučiť a prenasledovať praktizujúcich Falun Gongu bez toho, aby to malo za následok právne stíhanie.

"Island má právnu a morálnu povinnosť súdne stíhať a postaviť pred súd ľudí, ktorí sú zodpovední za systematické porušovanie medzinárodných ľudských práv," hovorí pán Adalsteinsson, "vrátanie porušovania Konvencie spojených národov proti mučeniu a inému krutému a ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestom a Konvencie spojených národov na predchádzanie zločinu genocídy."

Islandský súdny proces je dvanástym medzinárodným súdnym procesom v deviatich krajinách, ktorý sa objavil v posledných dvoch rokoch voči vysokým štátnym úradníkom alebo vládnym útvarom v Číne za ich úlohu pri prenasledovaní Falun Gongu.

# # #

Pozadie

Falun Gong, tiež známy ako Falun Dafa je kultivačná metóda na zušľachťovania mysle i tela, založená na univerzálnych princípoch "Pravdivosť-Súcit-Tolerancia." Je to metóda, ktorá sa predtým, ako ju p. Li Hongzhi v roku 1992 zverejnil, odovzdávala z učiteľa na žiaka po tisícky rokov. Falun Gong je zakorenený v tradičnej čínskej kultúre, ale je odlišný a oddelený od iných metód ako sú budhistické náboženstvo alebo taoizmus. Od svojho predstavenia v roku 1992 sa rýchlo ústnym podaním rozšíril po Číne a teraz je praktizovaný vo viac ako 60 krajinách sveta.

Keď vládne odhady hovorili asi o 100 miliónoch praktizujúcich Falun Gongu, čínsky prezident Jiang Zemin postavil túto metódu v júli 1999 mimo zákon (reportáž), z obavy, že sa dotkne sŕdc a myslí viac občanov, ako komunistická strana. Jiangov režim nebol schopný poraziť ducha miliónov, ktorí zažili zlepšenie zdravia a pozitívny vplyv Falun Gongu, a tak zintenzívnil propagandistickú kampaň na obrátenie verejnej mienky proti tejto metóde, pričom potichu väzní, mučí a dokonca zabíja tých, ktorí ju praktizujú.

Európske informačné centrum Falun Gongu overilo podrobnosti o 780 obetiach (reportáže / zdroje) od začiatku prenasledovania Falun Gongu v Číne v roku 1999. Vládni úradníci v Číne však hovoria, že skutočný počet obetí je značne nad 1.600, pričom experti odhadujú, že toto číslo je omnoho vyššie. Stovky tisíc ľudí bolo zadržaných a viac ako 100.000 bolo deportovaných do nútených pracovných táborov, väčšinou bez súdneho procesu.

Ak potrebujete viac informácii, kontaktujte prosím európske informačné centrum Falun Gongu.

Peter Jauhal 44 (0) 7739 172 452, Nicolas Schols 32 (0) 479875734
web: http://www.faluninfo.net/, Viac kontaktov: http://www.falungonginfo.net/europe.htm