Pinočetovi žalobcovia zamierili na bývalého čínskeho ministra za zločiny mučenia voči Falun Gongu


Vo Franczúsku začalo súdne konanie voči Lančching Liovi za úlohu pri realizácii prenasledovania Falun Gongu v Číne pomocou úradov "6-10" podobných Gestapu.

Paríž (Informačné centrum Falun Gongu, 13. august 2003) - Minulý týždeň pán William Bourdon, jeden z právnikov zodpovedných za súdne procesy proti čílskemu diktátorovi Augustovi Pinočetovi oznámil, že francúzsky trestný súd začal súdne konanie v súdnom prípade žalujúcom bývalého zástupcu predsedu vlády Číny, pána Lančching Li zo zločinov mučenia.

Podľa pána Bourdona bol prípad pridelený skúšobnému magistrátnemu súdu v Paríži.

Súdny spor žaluje pána Li za zločiny mučenia spôsobené praktizujúcim Falun Gongu v Číne. Podľa žaloby, pán Li stál na čele "Úradu 6-10" - orgánu podobnému Gestapu, ktorý vytvoril Ťiang Cemin, aby realizoval svoju politiku "vykoreniť" Falun Gong. V rezolúcii kongresu USA prijatej jednohlasne (420-0) dňa 24. júla 2002 popísal kongres USA Úrad 6-10 ako "povestný úrad" poverený "dozorom nad prenasledovaním členov Falun Gongu pomocou organizovaného vymývania mozgov, mučenia a zabíjania."

Iný právnik, ktorý bol zapojený do súdnych konaní s Augustom Pinočetom, pán Georges-Henri Beauthier tiež pracuje na prípade proti bývalému čínskemu zástupcovi premiéra.

Žaloba bola pôvodne podaná 4. decembra 2002 v Nice, Francúzsko, ale neskôr sa premiestnila do Paríža, kde bola prijatá trestným súdom v júli.

Žaloba je založená na Konvencii OSN proti mučeniu, ktorú podpísalo Francúzsko v roku 1984. Ako signatár Konvencie proti mučeniu sú francúzske súdne dvory autorizované prerokúvať prípady, ktoré konštatujú porušovanie jej článkov.

"Toto je dôležitý medzník v tomto prípade," hovorí pani Terri Marsh, popredná právnička v oblasti ľudských práv v USA. "Konštatované zločiny, dôkazy a právne analýzy sú dosť podobné tým v súdnom prípade v USA proti úradu 6-10 a bývalému čínskemu vodcovi, Ťiang Ceminovi. Tento prípad ukazuje, že základný princíp Konvencie OSN proti mučeniu - že nikto nemá imunitu voči trestnému stíhaniu za zločiny mučenia - môže a bude realizovaný v súdnych sieňach po celom svete."

Pani Marsh je vedúcou právničkou v súdnom procese podanom na okresnom súde v USA žalujúceho Ťiang Cemina a úrad 6-10 za mučenie, genocídu zločiny proti ľudskosti.

Zločiny mučenia spáchané Lančching Liom a úradom 6-10 boli schválené štátom a systematické

Dôveryhodné zdroje vo vnútri Číny hovoria, že Ťiang Cemin osobne menoval pána Li za vodcu Úradu 6-10, dávajúc mu voľnú ruku, aby realizoval politiku "vykoreniť Falun Gong". Úrady 6-10 po celej Číne pôsobili nad zákonom a nad rámec čínskej ústavy. Používali pri tom systém kvót a pokút, ktorý zaviedli na personál verejnej bezpečnosti po celej krajine. Tieto zdroje hovoria, že Úrad 6-10 sa snažil zabezpečiť výsledky ničením praktizujúcich Falun Gongu finančne a fyzicky.

Desiatky zdrojov v Číne hovoria, že pracovným táborom boli dané kvóty, koľko praktizujúcich Falun Gongu sa "má vzdať" svojho praktizovania podpisom prehlásení o zrieknutí sa Falun Gongu. Pokuty - alebo dokonca hrozba straty zamestnania - boli potom uvalené na úradníkov pracovných táborov, ktorí nenaplnili tieto kvóty. Navyše, štátom vedené médiá zaplavili televíziu, rádio a noviny propagandou očierňujúcou Falun Gong, podnecujúcu nenávisť voči tým, čo ho praktizujú. Preto, keď mali voľnú ruku, aby získali podpísané prehlásenia od praktizujúcich, zamestnanci pracovných táborov často použili brutálne formy mučenia, aby si zabezpečili prehlásenia - všetko toto bolo nielen povolené Úradom 6-10, ale bolo podporované, aby sa zabezpečil výsledok "vykorenenia" Falun Gongu.

V sérii článkov, ktoré získali Pulitzerovu cenu, redaktor Wall Street Journal-u, Ian Johnson, hovoril o tejto direktívnej, metóde ľubovoľných prostriedkov, realizovanej Úradom 6-10, aby rozdrvila Falun Gong. "Vytvára obrovský tlak na miestnych úradníkov, aby sa prispôsobili centrálnym nariadeniam zničiť Falun Gong - ale dáva im úplnú voľnosť pri realizácii", hovorí pán Johnson. "To znamenalo, že mali prísne príkazy odstrániť obrovský počet protestujúcich Falun Gongu... ale nikto neskúmal, aké metódy použili."

Vlna medzinárodných súdnych procesov zameraných na prenasledovanie Falun Gongu

Francúzsky súdny proces proti pánovi Li je desiaty medzinárodný súd, ktorý sa vynoril v posledných dvoch rokoch proti vysokopostaveným čínskym úradníkom alebo vládnym orgánom za ich úlohu pri prenasledovaní Falun Gongu.

V USA bolo podaných päť takýchto súdnych procesov, dva z nich ohlásili rozsudky v prospech Falun Gongu.

V júni 2003 magistrátny sudca v USA odmietol zahraničnú vládnu imunitu pekingskému tajomníkovi strany a bývalému pekingskému primátorovi Liu Čchi. V správe, ktorú sudca predložil súdu bol Liu Čchi uznaný vinným za dozor nad mučením praktizujúcich Falun Gongu.

V decembri 2001 okrskový súd v USA južného okrsku New Yorku rozhodol proti Džao Džifei-ovi, šéfovi polície a druhému veliteľovi "Úradu 6-10" v provincii Chupei. V tomto prípade sudca nariadil kontumačný rozsudok proti Džao Džifei a uložil formálne odškodnenie žalobcov, čo môže zahŕňať trestnú a deklaratívnu náhradu škody žalobcom.

V marci 2003 švajčiarska medzinárodná nevládna organizácia "Track Impunity Always" oznámila plán súdiť Ťiang Cemina za jeho úlohu pri prenasledovaní Falun Gongu.

Súdne spory boli tiež podané v Indonézii a Hong Kongu, pričom občania Kanady, Spojených štátov, Francúzska, Austrálie, Írska, Hong Kongu a Číny podali oznámenie na Ťiang Cemina dvom orgánom OSN ako aj na medzinárodný trestný súd.

# # #

Pozadie

Falun Gong, tiež známy ako Falun Dafa je kultivačná metóda na zušľachťovania mysle i tela, založená na univerzálnych princípoch "Pravdivosť-Súcit-Tolerancia." Je to metóda, ktorá sa predtým, ako ju p. Li Hongzhi v roku 1992 zverejnil, odovzdávala z učiteľa na žiaka po tisícky rokov. Falun Gong je zakorenený v tradičnej čínskej kultúre, ale je odlišný a oddelený od iných metód ako sú budhistické náboženstvo alebo taoizmus. Od svojho predstavenia v roku 1992 sa rýchlo ústnym podaním rozšíril po Číne a teraz je praktizovaný vo viac ako 60 krajinách sveta.

Keď vládne odhady hovorili asi o 100 miliónoch praktizujúcich Falun Gongu, čínsky prezident Jiang Zemin postavil túto metódu v júli 1999 mimo zákon (reportáž), z obavy, že sa dotkne sŕdc a myslí viac občanov, ako komunistická strana. Jiangov režim nebol schopný poraziť ducha miliónov, ktorí zažili zlepšenie zdravia a pozitívny vplyv Falun Gongu, a tak zintenzívnil propagandistickú kampaň na obrátenie verejnej mienky proti tejto metóde, pričom potichu väzní, mučí a dokonca zabíja tých, ktorí ju praktizujú.

Európske informačné centrum Falun Gongu overilo podrobnosti o 767 obetiach (reportáže / zdroje) od začiatku prenasledovania Falun Gongu v Číne v roku 1999. Vládni úradníci v Číne však hovoria, že skutočný počet obetí je značne nad 1.600, pričom experti odhadujú, že toto číslo je omnoho vyššie. Stovky tisíc ľudí bolo zadržaných a viac ako 100.000 bolo deportovaných do nútených pracovných táborov, väčšinou bez súdneho procesu.

Ak potrebujete viac informácii, kontaktujte prosím európske informačné centrum Falun Gongu.

Peter Jauhal 44 (0) 7739 172 452, Nicolas Schols 32 (0) 479875734
web: http://www.faluninfo.net/, Viac kontaktov: http://www.falungonginfo.net/europe.htm

Doc verzia dokumentu