Primátor mesta Lučenec vyjadruje podporu úsiliu ľudí hlásiacich sa k Falun Gong o slobodu a pravdu.


Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec

...Ako primátor mesta Lučenec, ale aj ako osoba chcem vyjadriť nesúhlas s neľudským jednaním a odsudzujem akékoľvek prenasledovanie, ponižovanie a mučenie ľudí. Som presvedčený o úspešnom snažení jednotlivcov, inštitúcií, politikov, štátnikov v demokratickom duchu a dodržiavaní ľudských práv, slobôd v záujme zastavenia prenasledovania a mučenia ľudí hlásiacich sa k Falun Gong. Chcem vyjadriť svoju podporu a podporu mesta Lučenec v ich úsilí dosiahnutia slobody a pravdy.

(Reakcia na list informujúci o metóde Falun Gong a o jej prenasledovaní v Číne)