Viacerí českí prominenti vyjadrili svoj názor na výstavu pani Zhang Cuiying v Prahe

Jan Hadrava, senátor

...nelidské utrpení, kterému byla vystavena paní Zhang je neomluvitelné. Nelze se smířit s tím, že na této planetě v 21. století existuje země, kde člověk není ničím a systém vším, kde život člověka nemá žádnou cenu, kde jeho lidská důstojnost je zpochybňována v samém základu. A to vše proto, že se chová jinak, že jinak smýšlí, že jeho pohled na svět neodpovídá oficiální doktríně. Je správné, že metody čínské policie, čínské justice jsou ukazovány ve své pravé podobě, jedině tak lze přimět světové společenství k radikálnímu odsouzení čínského režimu.

Paní [meno vynechané], prosím, vyjádřete za mě podporu boji paní Zhang za lidská práva.


MUDr. Ladislav Svoboda, místopředseda Senátu Parlamentu ČR

Vážení přátelé,

omlouvám se, protože nemohu pro pracovní zaneprázdnění využít Vašeho pozvání na vernisáž výstavy malířky paní Zhang Cuiying, kterou pořádáte dne 29.dubna t.r. v hotelu Praha na Praze 6.

K příběhu paní Zhang Cuiying, který jste mi jako přílohu pozvánky zaslali, připomenu, že svět nezadržitelně spěje k poznání, které učenci, filozofové a umělci zformulovali již dávno a zřetelně:
* Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale do smrti budu hájit Vaše právo říkat to.
* Demokracie není jen vláda většiny, ale i právo menšiny uplatnit názor.
* Největší vinu nese ten, kdo nechce slyšet pravdu.
* Z demokracie nezbude nic, odejmeme-li jí toleranci.

Půl století v naší vlasti platil epigram básníka Jiřího Žáčka, který u nás již ztratil po listopadu 1989 na aktuálnosti:
Za pravdu je různá sazba:
Jednou pomník, jindy vazba.
Kdo ji řekne dřív než včas,
tomu pravda zlomí vaz.

Není pochyb, že postupně na celém světě bude shledáno hlasem všeobecným, co má a co musí mít na štítu nastupující 21. století. Na zvolání ČLOVĚK zazní jako ozvěna pojem SVOBODA.


Marta Kubišová

Zpěvačka a herečka Marta Kubišová odpověděla na dopis s pozváním na výstavu malířky Zhang Cuiying, která byla vězněna v Číně za praktikování metody Falun Dafa a vyjádřila malířce podporu:

Vážená a statečná paní Zhang Cui Ying,

Dovolte mi, abych se hluboce sklonila před Vaším občanským a lidským postojem, před Vaším odhodláním seznámit světovou veřejnost s odpíráním základních lidských práv, jakým je i praktikování Falun Dafa, Vašim krajanům čínským režimem.

Věřte, že metoda Falun Dafa, Vaše úžasné obrazy, ale i čas, pracují ve Váš prospěch!

Přeji Vám pevné zdraví a hodně síly -