Právnik z USA o zámorských aktívach čínskych predstaviteľov, ktorí prenasledujú Falun Gong


Európske informačné centrum Falun Gongu

LONDÝN (EFGIC) - právnik zo Spojených štátov, pán Stewart Weisman, má odkaz pre čínskych vládnych úradníkov a pracovníkov bezpečnosti, ktorí nasledovali alebo pomáhali predchádzajúcemu čínskemu vodcovi pri prenasledovaní Falun Gongu v Číne.

Mali by ste si hľadať iné miesta na investície alebo odstúpiť.

"Mnoho vysokých čínskych úradníkov pašovalo špinavé peniaze za hranice," vysvetľuje pán Weisman. "Medzi nimi, mnoho nasledovníkov Jiangovej politiky genocídy proti praktizujúcim Falun Gongu... Chceme zabaviť majetok týchto skorumpovaných vládnych úradníkov."

Pán Weisman je v právnom výbore pre Svetovú organizáciu na vyšetrovanie prenasledovania Falun Gongu (World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong, WOIPFG) organizácie založenej v USA, ktorá má slúžiť na vyšetrovanie prenasledovania Falun Gongu v Číne ako aj Jiang Zeminových snáh rozšíriť prenasledovanie do ďalších krajín.

9. apríla vyhlásila WOIPFG svoju posednú iniciatívu, zameranú na aktíva a majetok Čínskych vládnych úradníkov, ktorí sa zúčastnili na prenasledovaní Falun Gongu v Číne.

Predseda WOIPFG, pán John Jaw hovorí, že vyšetrovanie pokračuje dobre.

WOIPFG bola založená v Bostone, MA v januári 2003. Európska sesterská organizácia toho istého mena bola založená v marci so sídlom v Berlíne, Nemecko.

# # #

Pozadie

Falun Gong, tiež známy ako Falun Dafa je kultivačná metóda na zušľachťovania mysle i tela, založená na univerzálnych princípoch "Pravdivosť-Súcit-Tolerancia." Je to metóda, ktorá sa predtým, ako ju p. Li Hongzhi v roku 1992 zverejnil, odovzdávala z učiteľa na žiaka po tisícky rokov. Falun Gong je zakorenený v tradičnej čínskej kultúre, ale je odlišný a oddelený od iných metód ako sú budhistické náboženstvo alebo taoizmus. Od svojho predstavenia v roku 1992 sa rýchlo ústnym podaním rozšíril po Číne a teraz je praktizovaný vo viac ako 50 krajinách sveta.

Keď vládne odhady hovorili asi o 100 miliónoch praktizujúcich Falun Gongu, čínsky prezident Jiang Zemin postavil túto metódu v júli 1999 mimo zákon (reportáž), z obavy, že sa dotkne sŕdc a myslí viac občanov, ako komunistická strana. Jiangov režim nebol schopný poraziť ducha miliónov, ktorí zažili zlepšenie zdravia a pozitívny vplyv Falun Gongu, a tak zintenzívnil propagandistickú kampaň na obrátenie verejnej mienky proti tejto metóde, pričom potichu väzní, mučí a dokonca zabíja tých, ktorí ju praktizujú.

Európske informačné centrum Falun Gongu overilo podrobnosti o 663 obetiach (reportáže / zdroje) od začiatku prenasledovania Falun Gongu v Číne v roku 1999. Vládni úradníci v Číne však hovoria, že skutočný počet obetí je značne nad 1.600, pričom experti odhadujú, že toto číslo je omnoho vyššie. Stovky tisíc ľudí bolo zadržaných a viac ako 100.000 bolo deportovaných do nútených pracovných táborov, väčšinou bez súdneho procesu.

Ak potrebujete viac informácii, kontaktujte prosím európske informačné centrum Falun Gongu.

Peter Jauhal 44 (0) 7739 172 452, Nicolas Schols 32 (0) 479875734
web: http://www.faluninfo.net/, Viac kontaktov: http://www.falungonginfo.net/europe.htm

Doc verzia dokumentu