Pan ministr životního prostředí, RNDr. Libor Ambrožek reagoval na dopis od Asociace Falun Gong ohledně situace praktikujících Falun Gong v Číně

děkuji za Váš dopis, ve kterém jste mě informovala o hnutí Falun Gong a o pronásledování jeho stoupenců v Číně. Myslím si, že principy pravdivosti, soucitu a snášenlivosti by měly dostat prostor ke svobodnému šíření kdekoli ve světě, obzvláště v dnešní době. Osobně odsuzuji veškeré násilí, včetně pronásledování, kterému jsou vystaveni aktivisté Falun Gong v Číně.

S pozdravem
(Podpis)