Láska s dluhem vděku


Texaští praktikující

[PureInsight.org] V čínštině je pojem, který je používaný k popisu dokonalého manželského svazku, vytvořen ze dvou znaků, dluh vděku a láska. Dnes mnoho lidí považuje dluh vděku za řečnický dodatek k lásce. Ve skutečnosti tomu tak není.Láska přichází po dluhu vděku.

Vnitřní smysl dluhu vděku je širší než ten lásky. Lidé si mohli vytvořit předurčené vztahy ze situací, které se objevily v jejich předchozích životech. Dluh vděku má rovněž zde svůj původ. Láska samotná není dostačující k uchování manželství. Pouze tehdy, když se dva lidé skutečně starají o dluh vděku mezi nimi a " zacházejí se sebou jakou s váženými hosty" (přísloví popisující dokonalý manželský svazek), může být rodinný život šťastný a harmonický.

Bohužel mnoho dnešních lidí se pouze stará o vášnivou lásku. Když je vášeň silná, dva lidé si navzájem slíbí, že jejich láska potrvá do konce jejich života, neotřesitelná jako hory a hlubší než moře. Když vášeň oslábne, lidé usilují o nový vztah a pokoušejí se znovuzachytit onu původní intenzitu citu vášně. Nenapadne je, že tato krátce trvající (jepičí) vášeň je iracionální a sobecká.

přeloženo z angličtiny, 20. 2. 2003

http://www.zhengjian.org/zj/artciles/2002/4/24/15735.html