Ďalší svet v kvapke vody: Interview s Dr. Masaru EmotomReportér z Zhengjian

(Poznámka: Doplňujúce fotografie sú publikované s láskavým dovolením Dr. Masuru Emota z kníh, "Posolstvo Vody" a "Viac posolstiev z vody", vydané Hado Publishing)

[PureInsight.org] V máji 2002, reportér z Zhengjian.net robil interview s doktorom Masaru Emotom, prezidentom IHM inštitútu a autorom knihy "Posolstvo vody". Prítomný bol syn Dr. Emota, ktorý prekladal.

R: Dr. Emoto, čítal som vašu knihu "Posolstvo vody". Zdá sa mi, že je veľmi unikátna. Nastolili ste niekoľko veľmi význačných otázok. Na konci knihy ste napísali, "Ak voda pôvodne na Zemi nebola, ale prišla z vonkajšieho priestoru, potom to znamená, že naša existencia tiež začala v kozmickom priestore." Môžete prosím vysvetliť, čo ste mali na mysli?

E: Pred piatimi rokmi dopadol na Zem asteroid, ktorý niesol ľad. Vedci z Havajskej univerzity ho zmerali a zistili, že vážil 100 ton. Každý rok dopadne na Zem desiatky miliónov takýchto veľkých kusov ľadu z kozmického priestoru. Ak vyčíslime množstvo vody, ktoré obsahujú, ľudia pochopia, že je dosť možné, že voda na Zemi pôvodom pochádza z kozmického priestoru. Výskumníci z Havajskej univerzity hovoria, že možno pôvodne na Zemi nebola žiadna voda a voda sa dostala na Zem z kozmického priestoru. Mnoho vedcov a výskumníkov nesúhlasí s touto teóriou, ja si však myslím, že je správna.

R: Pretože voda pochádza z kozmického priestoru, potom život tiež prišiel z kozmického priestoru. Myslíte to tak?

E: Áno, samozrejme.

R: Na konci knihy s pýtate: "Čo je konečným cieľom tohto chaotického sveta? Ako vznikli ľudské bytosti? Aká je ich minulosť? Aká bude budúcnosť?"

E: Myslím si, že ľudské bytosti sú voda sama. Ľudské telo je odev, ktorý máme oblečený na tejto planéte a na iných planétach môžu šaty vyzerať úplne inak. Voda je rozptýlená po celom vesmíre. Myslím si, že Zem je akousi obličkou vesmíru. Mnoho vody z vesmíru prišlo na túto planétu. Musí byť očistená a ísť naspäť na iné planéty, aby očistila tie planéty. Tie planéty potrebujú čistú vodu.

Voda to sme my. My, ľudské bytosti sa musíme očistiť. Dôvodom na to, že sme prišli z vesmíru je to, aby sme sa očistili. Potom musíme ísť späť do vesmíru. Iné planéty na nás čakajú. Hovoria: "Vráťte sa! Vráťte sa! Rýchlo sa vráťte! Rýchlo!" Ale my stále zostávame na tejto Zemi a opätovne sa tu reinkarnujeme. Nemôžeme stále takto reinkarnovať. Musíme dospieť a vrátiť sa späť. My, ľudské bytosti sme ako voda. Musíme sa vrátiť späť na iné planéty.

R: Pravdou však je, že tento svet je špinavší a špinavší.

E: Ak budeme pokračovať v takom živote ako doteraz, táto planéta Zem sa môže stretnúť s katastrofami a môže skončiť. Ak nezmeníme naše spôsoby, môžeme čeliť veľkej záplave, ako tá pri Noemovej arche.

R: Ako sa možno vyhnúť tomu, aby takéto katastrofy nastali?

E: Je to veľmi ľahké. Láska a vďačnosť, ku každému človeku, každej veci. Ak to môže spraviť 10% ľudí, potom nebude katastrofa.

R: Prečo 10%?

E: Experimenty ukázali, že ak 10% z kolónie baktérií obsahuje dobré baktérie, 10% je zlých a 80% je neutrálnych, celá kolónia je dobrá a dobré baktérie zvíťazia.

Syn Dr. Emota dodáva, "Dr. Emoto robil experimenty s vodou a nalepil dva lístky na fľašu vody. Na jednom bolo "Ďakujem!" a na druhom "Si hlúpa!". Voda vytvorila nádherné kryštály, čo dokazuje, že "Ďakujem!" zvíťazilo nad "Si hlúpa!". Preto sa Dr. Emoto pokúša nájsť 10% ľudí na Zemi, ktorí majú spravodlivé myšlienky. Na Zemi bude mier, ak sa nájde 10% takých ľudí."

R: Po vašich pokusoch s vodou, v akom ohľade sa pozeráte inak na ľudstvo?

E: Odkiaľ sme prišli, prečo sme tu a kam ideme sú dôležité záhady, záhady, ktoré by mali byť objasnené. Pokusy s vodou nám môžu umožniť objasniť takéto záhady.


Následne sme robili interview s niekoľkými ľuďmi z vedeckých kruhov a pýtali sme sa ich na hodnotu týchto experimentov. Nasleduje interview s fyzikom Dr. Li Chunbingom.

R: Čo si myslíte že je najvýznamnejším záverom z pokusov z "Posolstva vody"?

Dr. Li: Najveľkolepejšou časťou je to, že kryštály vody môžu odrážať "myšlienku" svojím tvarom. To znamená, že veta, obraz alebo hudba môže viesť k špecifickým tvarom vodných kryštálov. Inými slovami, voda reaguje na slová, obrazy a zvuk rôznou formáciou vodných kryštálov. Z fotografií rôznych formácií vodných kryštálov môžme ľahko zistiť, že myseľ a hmota sú jedna vec. Zdá sa, že vo vnútri hmoty je myseľ. Napríklad, slovo nesie myšlienku, ktorá sa prejavuje formáciou vodných kryštálov pri experimentoch s vodnými kryštálmi. Toto dokazuje, že hmota má svoj vlastný život a myšlienky a že myšlienky majú hmatateľnú reprezentáciu. Hmota a myseľ sú jedným systémom, s dvoma rôznymi prejavmi tej istej látky.

V každom experimente bola voda vystavená rôznym druhom odkazov. Hoci každý kryštál vody má stále rovnakú chemickú štruktúru, v skutočnosti sú od seba odlišné v myšlienkach a povahe, ktorú nesú. Tieto experimenty dokázali, že voda je formou života a to sa týka aj každého slova, každého tvaru veci a každého slova, pretože všetko má myseľ. Možno ich niekedy dokonca budeme schopní pozdraviť, ak získame vyššie schopnosti pozorovania.

Vodné kryštály
vystavené slovu "Anjel"
Vodné kryštály
vystavené slovu "Diabol"
   
Vodné kryštály
vystavené piesni s názvom "Tichá noc"
Vodné kryštály
vystavené heavy-metalovej hudbe
   
Obrázok harmančeka Vodné kryštály
vystavené obrázku harmančeka
   
Obrázok fenykla Vodné kryštály
vystavené obrázku fenykla

R: Aký vplyv na verejnosť budú mať podľa vás výsledky experimentov?

Dr. Li : Z experimentu na vodných kryštáloch môžeme jasne vidieť, že láskavé myšlienky skrášľujú veci, pričom zlé myšlienky veci znetvorujú. Najväčšou časťou ľudského tela všetkého ostatného vo svete je voda. Z toho vyplýva, že naše láskavé myšlienky zlepšia naše vonkajšie prostredie, ako aj nás. Ak neustále udržiavame láskavé myšlienky, očistíme si svoje telo a tak sa staneme peknými a zdravými. Ak si neustále udržiavame láskavé myšlienky, očistíme aj prostredie a ľudí okolo nás. Naše láskavé myšlienky môžu zlepšiť všetko v tomto svete. Je nesmierne šokujúce, že túto filozofiu možno jasne vybadať z experimentov na vodných kryštáloch. Najpriamejším spôsobom na očistenie sveta je udržiavať láskavé myšlienky. Malo by to obrovský dopad na svet, ak by verejnosť pochopila túto vec.

R: Dr. Masaru Emoto už spravil experiment, kde skupina ľudí posielala láskavé myšlienky ako "ďakujem" a "láska" ku fľaške s veľmi znečistenou vodou. Voda sa vyčistila veľmi rýchlo. Navyše, Dr. Emoto nedávno vyzval celý svet aby posielal láskavé myšlienky vode na Zemi pravidelne v určených časoch. Čo si myslíte o týchto experimentoch?

Dr. Li: Dr. Emoto naozaj spravil množstvo experimentov, kde skupina ľudí posielala spoločne spravodlivé myšlienky vode. 2. februára 1997, 500 ľudí po celom Japonsku, na výzvu Dr. Emota, vysielalo láskavé myšlienky fľaštičke s vodou z kohútika v Tokiu na pracovnom stole Dr. Emota. Každý bol požiadaný, aby myslel na rovnakú myšlienku, "Voda je teraz očistená. Ďakujem." Tento láskyplný odkaz bol vyslaný súčasne 500 ľuďmi z celého Japonska. Fotografia bola spravené hneď potom. Vôbec žiadne umelé spracovanie tejto fotografii nebolo spravené. Hoci výskumný tím očakával tento výsledok, všetci členovia tímu boli pohnutí k slzám, keď videli túto fotografiu.

Voda z vodovodu v Tokiu Voda z vodovodu v Tokiu
potom ako k nej skupina ľudí
vysielala láskavé myšlienky
   
Voda z Kobe, Japonsko
po zemetrasení
Voda, ktorá bola vystavená
láskavým myšlienkam

Fotografia naľavo bola spravená tri dni po zemetrasení v Kobe, Japonsko. Bol to deformovaný kryštál vody z vodovodného kohútika v Kobe. Zdá sa, že voda zdeformovaním vyjadruje pocity paniky, žiaľu a úzkosti, ktoré zažívali miestni ľudia počas zemetrasenia. Každý, kto videl tú fotografiu bol šokovaný pocitmi, ktoré vyjadrovala voda. Ľudia z iných častí Zeme sa však zaujímali o ľudí v Kobe a pomáhali im. Tri mesiace po zemetrasení spravil tím výskumníkov ďalšiu fotografiu tej istej fľaštičky vody (napravo), ktorá teraz vyjadrovala tú istú krásu ako modlitby a záujem o ľudí na Kobe v Japonsku.

Dr. Emoto často spomína príbeh skupiny ľudí, ktorí spoločne vysielajú láskavé myšlienky. Keď Apollo 13 pristálo na mesiaci, posádka sa stretla s technickými problémami, ktoré spôsobili poškodenie nádrží s kyslíkom. Za týchto okolností sa neočakávalo, že sa im podarí vrátiť sa na Zem živým. Celý svet však expedíciu sledoval a modlil sa za nich. Na záver sa posádke podarilo dostať späť na Zem bezpečne. Dr. Emoto si myslí, že to bolo dôsledkom vysielanie láskavých myšlienok ako skupiny. Dr. Emoto to považuje za globálnu aktivitu, kde svet, bez ohľadu na rasu, vieru a národnosť, vysiela naraz spoločne láskavé myšlienky.

Z toho vyplýva, že kolektívne láskavé myšlienky sú veľmi silné. Ak čelíme nešťastiu s láskavými myšlienkami ako skupina, nešťastie sa rozplynie. Ak tento svet trápia rozklad, násilie a vraždenie, môžeme ich zastaviť, ak vysielame láskavé myšlienky, aby sme ich odstránili.

R: Vidíte ešte potenciálnu oblasť pre ďalší výskum?

Dr. Li: Hoci nemám pohľad človeka "zvnútra", myslím, že aktivity mysle výskumného tímu môžu ovplyvniť výsledky každého experimentu. Pretože sa zistilo, že voda je citlivá na myšlienky, musí byť citlivá aj na myšlienky výskumníkov. Myslím si, že výskumníci si musia udržiavať pokojnú myseľ, aby neovplyvnili výsledky na také, aké chcú.

Na druhej strane, ak udržiavame svoju myseľ pokojnú, myslím si, že voda, ktorá nás obklopuje sa stane veľmi čistou. Myslím si, že čírosť vody bude odrážať čírosť nášho pokoja. Ak sedíme v meditácii v stave vysokého pokoja, mali by sme mať na vodu väčší vplyv. Rád by som tu v skratke vysvetlil, že sú rôzne stupne pokoja. Proces odstraňovania rušivých myšlienok a dosiahnutia vyššej úrovne pokoja je v princípe procesom kultivácie. Stavil by som sa, že experimentálne výsledky by boli šokujúce, ak by si opravdivý praktizujúci sadol v meditácii vedľa potoka.

Rád by som tiež povedal niečo k tomu, keď skupina ľudí spoločne vysiela láskavé myšlienky. Tieto aktivity majú krátky život a preto vedú k dočasným výsledkom. Dôležitejšie je, aby sme si udržiavali láskavé myšlienky neustále, pretože každá naša myšlienka ovplyvňuje naše telo a všetko čo nás obklopuje. Iba ak budeme pokračovať v odstraňovaní zlých myšlienok, podriadime sa vysokým morálnym štandardom a naučíme sa viesť pokojné životy, potom budeme schopní očistiť naše vlastné telá a naše prostredia, ako aj dosiahnuť a udržať mier vo svete. Toto je pravdivá cesta života, ako ju učia svätci.

Čínske príslovie hovorí, "Voda je zrkadlom srdca." Z experimentov Dr. Emota teraz jasne chápeme, že číra voda je výsledkom čírej mysle. Myseľ, ktorá sa bráni láskavým myšlienkam nemá silu zlepšiť vodu. Z toho vyplýva, že skupinové aktivity vysielania láskavých myšlienok môžu zlepšiť prostredie v malom rozsahu - dočasne. Celkové prostredie sa môže zlepšiť len ak každý činí dobro a zlepšuje si morálne hodnoty. Videli sme tu, ako láskavé myšlienky môžu očistiť vodu. Následným predmetom našej diskusie je to, ako si očistiť myseľ.

Zdroj (preklad skrátený):
http://www.pureinsight.org/pi/articles/2003/2/3/1404.html
http://www.pureinsight.org/pi/articles/2003/2/3/1405.html