Realita ľudských práv v Číne - Vymeníme svoje svedomie za vidinu prosperity?

BRATISLAVA, 3. január 2003 (informačné centrum Falun Gongu)

Kancelária prezidenta SR oznámila, že oficiálna návšteva prezidenta SR Rudolfa Schustera v ČĽR sa bude niesť aj v znamení „pozitívneho vnímania a podpory spoločenských procesov v Číne, ktoré vedú k zlepšeniu situácie v oblasti dodržiavania ľudských práv“.

Podľa informácií dostupných z rôznych organizácií (Amnesty International, Human Rights Watch) i vlastných zdrojov nemožno situáciu v oblasti ľudských práv v Číne v žiadnom prípade hodnotiť ako zlepšujúcu sa. Skôr naopak, čínska vláda sa pokúša svoje praktiky rozšíriť i na Osobitnú administratívnu oblasť ČĽR Hongkong, kde by prijatím tzv. článku 23 umožňovala postaviť mimo zákon prakticky kohokoľvek, koho čínska vláda označí ako „nepriateľa štátu“ (ohrození sú napríklad prívrženci Falun Gongu, ale i novinári, kresťania či bežní ľudia).

Podmienky v súčasnej Číne pod vládou Jiang Zemina

Uprostred noci 20. júla 1999 boli v mestách po celej krajine dobrovoľníci, ktorí organizovali cvičenia Falun Gongu zadržaní políciou – mnohí boli vzatí priamo zo svojich postelí a odtrhnutí od rodín.

O niektorých z nich nikto viac nepočul.

V priebehu nasledujúcich dvoch dní, desiatky tisíc praktizujúcich Falun Gongu bolo zhromaždených a zadržaných v záchytných centrách a na štadiónoch vo väčších mestách Číny, potom ako sa mnoho ľudí spontánne zhromaždilo, aby pokojne apelovali na ukončenie náhleho zásahu.

Odvtedy sa takmer každý deň objavujú správy o praktizujúcich Falun Gongu, ktorí boli umučení na smrť v policajnej väzbe. Stovky tisíc ľudí bolo zadržaných, pričom viac ako 100.000 ich bolo deportovaných, väčšinou bez súdneho procesu, do nútených pracovných táborov.

Mnoho praktizujúcich Falun Gongu bolo prepustených zo svojej práce, vylúčených zo školy, ich domovy boli prehľadané políciou, ich obchodná činnosť bola prerušená a majetok zabavený.

A takto to pokračuje do dnešného dňa.

Podľa správy CNN z 27. decembra 2002, nový policajný prezident Číny, Zhou Yongkang, povedal, že „čínska polícia a ľudová ozbrojená polícia sa musia zamerať na duchovné hnutie Falun Gong“ a ďalšie skupiny, ktoré sú vyhlásené Jiang-ovým režimom za nebezpečné alebo „destabilizujúce.“

Podľa odhadov čínskej vlády praktizovalo Falun Gong pred júlom 1999 okolo 100 miliónov ľudí, z čoho vyplýva, že toto prenasledovanie sa týka 1 z každých 12 ľudí v Číne - nerátajúc členov ich rodín, ktorí boli cieľom prenasledovania od júla 1999.

História sa opakuje?

Ako ministerstvo propagandy Dr. Joseph Göbbelsa, štátny aparát Jiang Zemin-ovej štátnej propagandy je presne naladené zariadenie, schopné maskovať a podvádzať vo veľkom rozsahu. Jedna z najväčších chýb, ktorú môžeme dnes urobiť je predpokladať, že v tomto veku prepracovaných mediálnych analýz a komunikačných kanálov sa nám nemôže stať, že budeme neočakávane oklamaní takýmto zariadením. Mnoho detailov o prenasledovaní Falun Gongu ostáva skrytých. Mnoho lží a ohováraní o Falun Gongu zatienilo fakty.

Je zodpovednosťou medzinárodného spoločenstva pokojnou cestou rozhodnúť o ukončení tohto panovania teroru. Nečakajme na históriu, aby nám to vyjasnila.

# # #

Pozadie

Falun Gong, tiež známy ako Falun Dafa je kultivačná metóda na zušľachťovania mysle i tela, založená na univerzálnych princípoch "Pravdivosť-Súcit-Tolerancia." Je to metóda, ktorá sa predtým, ako ju p. Li Hongzhi v roku 1992 zverejnil, odovzdávala z učiteľa na žiaka po tisícky rokov. Falun Gong je zakorenený v tradičnej čínskej kultúre, ale je odlišný a oddelený od iných metód ako sú budhistické náboženstvo alebo taoizmus. Od svojho predstavenia v roku 1992 sa rýchlo ústnym podaním rozšíril po Číne a teraz je praktizovaný vo viac ako 50 krajinách sveta.

Keď vládne odhady hovorili asi o 100 miliónoch praktizujúcich Falun Gongu, čínsky prezident Jiang Zemin postavil túto metódu v júli 1999 mimo zákon ( reportáž), z obavy, že sa dotkne sŕdc a myslí viac občanov, ako komunistická strana. Jiangov režim nebol schopný poraziť ducha miliónov, ktorí zažili zlepšenie zdravia a pozitívny vplyv Falun Gongu, a tak zintenzívnil propagandistickú kampaň na obrátenie verejnej mienky proti tejto metóde, pričom potichu väzní, mučí a dokonca zabíja tých, ktorí ju praktizujú.

Európske informačné centrum Falun Gongu overilo podrobnosti o 535 obetiach( reportáže / zdroje) od začiatku prenasledovania Falun Gongu v Číne v roku 1999. Vládni úradníci v Číne však hovoria, že skutočný počet obetí je značne nad 1.600, pričom experti odhadujú, že toto číslo je omnoho vyššie. Stovky tisíc ľudí bolo zadržaných a viac ako 100.000 bolo deportovaných do nútených pracovných táborov, väčšinou bez súdneho procesu.

Ak potrebujete viac informácii, kontaktujte prosím európske informačné centrum Falun Gongu.
Kontakt: Peter Jauhal +44 7739 172 452 , Webstránka (v angličtine): http://www.clearharmony.net/
Email: europe@falungonginfo.net , Email (Slovensko): info@falungong.sk

Správa v DOC forme