Odsúdenie prenasledovania Falun Gongu v Číne zo strany slovenských poslancov


Viacerí slovenskí poslanci reagovali na list s informáciami o prenasledovaní Falun Gongu v Číne a vyjadrili svoj nesúhlas s prenasledovaním - z ich listov vyberáme:

..."Jednoznačne odsudzujem neľudské jednanie a prenasledovanie zástancov tejto metódy [Falun Gong] a som presvedčený, že podpora štátnikov, politikov a ďalších inštitúcii nakoniec bude úspešná."...

doc. Ing. PhDr. Albert Sándor, poslanec NR SR

 

..."So záujmom som si prečítala informácie o čínskom systéme Falun Gong. Nielen ako poslankyňa NR SR, ale predovšetkým ako človek, ktorý si hlboko váži slobodu a dodržiavanie ľudských práv, chcem vyjadriť podporu každej snahe o zastavenie prenasledovania a mučenia ľudí, hlásiacich sa k Falun Gong. Je potrebné ostro odsudzovať praktiky čínskych úradov, ktoré upierajú svojim občanom základné práva a slobody.

Pevne verím, že v blízkej budúcnosti vznikne priestor pre diskusiu o právach praktizujúcich Falun Gong a aj slovenská spoločnosť sa v záujme dodržiavania princípov Pravdivosti, Súcitu a Tolerancie pridá k mnohým demokratickým krajinám, organizáciám a štátnikom k výzve na zastavenie neprávostí a represálií v Číne."

MUDr. PhDr. Gabániová Darina, poslankyňa NR SR