Mírumilovné akce Evropských praktikujících Falun Gong během summitu NATO

Tisková zpráva 19.11 2002 z info centra Asociace Falun Gong České Republiky v Praze

Pomozte zastavit státní terorismus proti občanům Číny a vyvážení státního terorismu do demokratického Hong Kongu

Mezinárodní skupina praktikujících Falun Gong z Velké Británie, Švédska, SRN, Slovenska a České republiky bude svými mírumilovnými akcemi upozorňovat delegáty, hlavy státu a ostatní vládní představitele a obyvatele a návštěvníky Prahy na pokračující porušování lidských práv praktikujících Falun Gong a persekuci Pravdy, Soucitu a Snášenlivosti v Číně. Meditacemi, pochodem, cvičením a tiskovkou vyzvou vlivné osobnosti a všechny lidi dobrého srdce, aby pomohli ukončit mučení a zabíjení nevinných dětí, žen, mužů, matek a starých lidí, kterým bylo zcela odepřeno základní právo na víru v dobro a na život.

Praktikující Falun Gong neprotestují proti summitu NATO, ani se jiným způsobem nevměšují do politických záležitostí. Usilují o zlepšení svého morálního charakteru a uvědomují si, že pravda, soucit a snášenlivost jsou důležité hodnoty, podle nichž všichni lidé mají právo žít.

„Pokračující bezhlavý brutální terorismus čínského státu proti svým vlastním občanům, který v posledních třech letech stál čínský národ tisíce nevinných umučených životů praktikujících Falun Gongu, překračuje dnes státní hranice a chce ustanovením článku 23 vyvézt státní terorismus do svobodného světa a zničit demokratickou tradici Hong Kongu a tím právě hrozí světovému míru a svobodnému životu všech dobrých lidí na světě.“ Řekl Zek Halu, ředitel Asociace Falun Gong Velké Británie.

Mírumilovné výzvy se budou konat:
22.11.2002
10 - 11 před čínským velvyslanectvím
11 - 14 - průvod
Pelleova ulice, Bedeního, Chotkova, Klárov, U lužického semináře, Karlův most, Karlova, Malé náměstí,Melantrichova, Na Můstku, 28. října, Jungmannova, Žitná, Karlovo nám. Vyšehradská,
14.30 - zahájení tiskové konference na Palackého náměstí
14.30 - 17 - meditace a cvičení na Palackého náměstí

23.11.2002
10 - 15 - mediace a cvičení na Křižovnickém náměstí
17 - 18 - mírumilovný protest před čínským velvyslanectvím v Pelleově ulici