Rozhovor se zájemcem o Falun Gong

Od Da Qiu, (Clearwisdom.net)

Před několika dny si jeden muž se mnou povídal o Falun Gong. Následuje část dialogu, s níž jsem se chtěl podělit se spolupraktikujícími a přáteli.

Ot.: Křesťanství a Buddhismus uctívá zesnulé lidi (mistry), ale vy uctíváte muže, který stále žije.

Od.: Když se díváme na teorii nebo zásadu, sledujeme především, zdali ta teorie nebo zásada je sama o sobě dobrá; stojí-li za to, aby ji lidé věřili, není pro tyto lidi nutné, aby čekali, až jejich tvůrce opustí tento svět, aby v to uvěřili. Buddha i Ježíš měli obrovské skupiny následovníků, když byli naživu, a poté, co odešli, jejich následovníci rozšířili jejich Zákon a zásady. Kdyby jim nikdo nevěřil, když byli naživu, pak by jejich slova nebyla předávána dál.

Ot.: Falun Gong tvrdí, že nemá organizaci, ale máte registrované asociace. Například v Japonsku je Asociace Falun Gong. Po úspěšné registraci praktikující a asociace z mnoha dalších zemí zasílají blahopřejná prohlášení. Zřejmě vám velmi záleží na tom, abyste byli zaregistrováni.

Od.: V případě, že vláda souhlasí s žádostí o registraci, ukazuje svůj postoj k Falun Gong. Praktikující na celém světě praktikují stejný Falun Gong, což také o něčem vypovídá. Přesto registrace a kultivace jsou dvě odlišné věci. I když jsme zaregistrováni, administrativa je volná a je bez příkazů a seznamů jmen. To je základním pravidlem pro kultivaci. Pro kultivujícího příkazy nemají význam.

Ot.: Domnívám se, že Falun Gong není Buddhismus, Taoismus ani qigong.

Od.: Souhlasím s Vámi, Falun Gong je pouze Falun Gong. Tato forma kultivace nemůže být popsána žádným z jmen, která nyní máme k dispozici. Když lidé mají určité povědomí a životní zkušenosti, mají tendenci soudit věci, s nimiž se setkají, pomocí této znalosti. Nicméně pro Falun Gong tento typ znalosti není použitelný. V dnešní době se lidé setkávají s mnoha nepříjemnými věcmi, a to je na denním pořádku. Považují věci za samozřejmé a mají nízké morální měřítko, takže mají sklon uvažovat o věcech, kterým nerozumějí, s negativním náhledem. Například jednou jsem řekl jedné ženě, že dobrovolně roznášíme noviny Falun Gong a že za to nedostáváme zaplaceno. Zapřísáhla se, že by tomu nevěřila, i kdybych se jí to pokoušel jakkoli vysvětlit. Proč? Bylo to otázkou její úrovně a byla to její volba, její rozhodnutí nemělo nic společného s Falun Gong.

Ot.: Vždy odhalujete temnou stránku.

Od.: Špatné věci by neměly existovat. Abychom se zbavili špatných věcí, musíme je nejdříve rozpoznat a přímo se jim postavit. To, co děláme, je odhalování zla a orientování lidí směrem k dobru.

Ot.: Za několik desetiletí od nynějška, kolik z praktikujících Falun Dafa se bude účastnit proudu převládajícího ve společnosti a stane se úspěšným?

Od: Domnívám se, že bychom měli tuto věci diskutovat ze dvou perspektiv. V tuto chvíli mnoho našich spolupraktikujících jsou již úspěšní lidé ve společnosti. Mimoto, jak můžete říct, kdo je více úspěšný, Vy nebo taoistický mnich? Lidská přesvědčení a usilování se se různí, takže měřítko, podle něhož soudíme, by se také mělo lišit.

Ot. Reinkarnace neexistuje.

Od: Ve skutečnosti existuje mnoho vědeckých studiích týkajících se reinkarnace. Během posledních dvou desetiletí bylo na toto téma ve Spojených státech amerických vydáno mnoho knih. Vzpomínky dětí na minulé životy a mnoho případů lidí dívajících se zpět na své předchozí životy během hluboké meditace přesvědčivě prokázaly existenci reinkarnace. Mnoho těch, kdo se zúčastnili těchto pokusů, předtím vůbec na reinkarnaci nevěřilo, ale poté, co se v meditativním stavu byli schopni podívat na předchozí životy s odbornou lékařskou asistencí, začali pevně věřit. Tohle Vám nemohu říct, protože vy tomu nevěříte. Budete to považovat za vtip a to není moc dobrá věc. Mohu Vám říci, že praktikující Falun Gong v Číně stále i v tak složitém prostředí pevně věří ve Falun Gong a praktikující v zahraniční vytrvale šíří Falun Gong a vyzývají k ukončení pronásledování překonáváním nesčetných potíží navzdory jejich pohodlným životním podmínkám. Kdyby nebyli svědky pravdy Falun Gong, bylo by velmi obtížné, aby dělali to, co dělají. Moderní věda ještě reinkarnaci neprokázala, ale to nemůže vyvrátit existenci reinkarnace a vyšších dimenzí. Nedávno „Superstring theory“(nová teorie v oblasti fyziky, která postuluje existenci dvou nebo tří dimenzí) poukázala na nevyhnutelnost existence dalších dimenzí.

Ot.: Přicházíte do styku s čínskými protivládními skupinami.

Od.: Nejsme proti vládě a ani nejsme proti zemi nebo straně, ale jsme silně proti pronásledování Falun Gong. Utrpěli jsme hroznou pomluvu a protizákonné pronásledování, a proto by někde mělo být místo, kde můžeme vyjádřit své názory. Ctnost Falun Gong a pronásledování, kterým trpí v Číně jsou nevyvratitelné skutečnosti, a my uvítáme jakéhokoli dobrosrdečného člověka, který chce povstat a promluvit. V případě, že politik nebo někdo jiný povstane a odsoudí pronásledování v Číně, uvítáme jeho názor k tomuto tématu. Když všichni lidé budou proti a pomohou ukončit pronásledování, uvítáme to dokonce ještě více. Nicméně praktikující se nikdy nezúčastňují politiky, proto nikdy nebudeme s nikým jednat na politické úrovni. Kráčíme po své vlastní cestě.

Naše stanovisko bylo vždy jasné; nejsme proti čínské vládě; stojíme proti Jiangově pronásledování desítek milionů praktikujících Falun Gong v Číně. Jiang pronásleduje praktikující Falun Gong ze žárlivosti; zranil tolik nevinných čínských lidí a vytváří konflikt pro čínskou společnost. Pokud si uvědomí svou chybu a napraví ji, bude to to nejlepší; ale protože nepřestává kráčet po špatné cestě, musíme vysvětlit skutečná fakta a zásady, aby lidé mohli učinit správné rozhodnutí. I to je forma propagování dobroty. Radíme každému na tomto světě, aby si pamatoval –Pravda, Soucit, Tolerance. Přinese to lidstvu ohromný užitek a nepřinese škodu.

Ot.: Někteří z těch, kdo podporují Falun Gong, mají osobní cíle.

Od.: Což jsou ale jejich osobní rozhodnutí. Nemůžeme přinutit jiné lidi, aby se vzdali svých motivů, a těm, kteří podporují Falun Gong, nedáváme žádné předběžné podmínky. Děkujeme jim, za jejich spravedlivý čin. Jejich vědomé skutky a smysl pro spravedlnost jim umožňují, aby si pro sebe vytvořili jasnou budoucnost.

Ot.: Co je tématem vysílání spravedlivých myšlenek.

Od.: Vysílání spravedlivých myšlenek je odstranění zla v jiných dimenzích. Uvažujte o tom, proč by policista ubil k smrti anonymní starší ženu? Není posedlý? Proč by páchal tak nelidský čin? Naši praktikující vědí, že v jiných dimenzích existují zlé elementy, které jím manipulují, a to je důvodem, proč jedná tak bestiálně. Abychom ho zastavili, musíme odstranit zlo v jiných dimenzích, které jím manipuluje, takže se probudí a bude se ovládat. To je také spasením – lidé musí zaplatit za cokoli špatného, co kdy vykonali, a jejich utrpení bude obrovské. Jestliže někdo vytvoří tolik karmy a nemůže ji splatit, bude zničen.

Ot.: Proč čínská vláda zachází s Falun Gong mnohem nemilosrdněji, ačkoli vysíláte spravedlivé myšlenky?

Od.: Odlišné oblasti mají jinou situaci. Persekuce jako celek je velmi zlá; na základě tohoto pronásledování v mnoha oblastech došlo do jisté míry k jejímu oslabení. Protože zlo bylo odstraněno ve velkém množství, nemohou se postarat o tak velkou oblast jako předtím. Zlo se stále snaží, jak může, aby ochránilo některá zvláštní místa jako jsou například některé zvlášť zlotřilé pracovní tábory. Odstranili jsme velké množství zla a zlo použije zásob, aby situaci ovládlo. Takže budeme pokračovat s vysíláním spravedlivých myšlenek do doby, než bude zlo úplně odstraněno. Někdy nejsou změny tak zřejmé na povrchu, ale to neznamená, že nedošlo k zásadní změně. Zlo bude ustavičně upadat a jednou v budoucnosti bude zlo úplně odstraněno. Tehdy bude známa Pravda.

Ot.: Dožiji se toho dne?

Od.: Dovolte mi prosím, abych byl upřímný. Nepronásledujete-li Falun Gong, ale zacházíte s Falun Gong s laskavostí, dočkáte se tohoto dne.

Ot.: Co když to neuvidím?

Od.: Vskutku ne každý bude schopen zažít historii, ale historie nemůže být zastavena nikým.

Nakonec jsem mu doporučil, aby si přečetl knihy Falun Dafa a nepředpokládaje, že by se mohl dozvědět o Falun Gong z propagandistických materiálů vytvořených Jiangovým režimem. Kromě toho jsem mu řekl, že mnoho mých odpovědí bylo založeno na osobním porozumění a nemohou tedy reprezentovat Falun Gong.

Výše jsou má osobní pochopení. Uvítám praktikující, aby benevolentně zmínili cokoli nepatřičného.

Přeloženo: do čj. 10. 11. 2002

Čínská verze dostupná na: http://www.minghui.ca/mh/articles/2002/10/31/38922.html