Plzeň, vyjáření náměstka primátora ze 7. ledna 2002

..."Považuji a budu vždy považovat za naprosto nepřijatelné jakékoliv potlačování lidského myšlení a konání, pokud toto neomezuje práva druhých, či je dokonce přímo neohrožuje na majetku, svobodách, či životě a to tím spíše, slouží-li k udržení moci úzkéh o okruhu lidí nad ostatními. Potlačování hnutí Falun Gong je pro mne, podle informací, které jsou mi momentálně dostupné, principiálně nepřijatelné, stejně tak jako potlačování obdobných hnutí kdekoliv na světě. Jsem též přesvědčen o tom, že je velice krátkozraké utěšovat se tím, že to není u nás, že se to děje někde daleko ve světě. Vždyť co scházelo a mohli jsme se narodit zrovna tam. Navíc, kdo je schopen tvrdit, že u nás se to již nikdy stát nemůže? Stačí tak málo. O tom se již přesvědčilo i mnoho generací našich předků.

Chtěl bych věřit, že má slova pomohou něco změnit. Většinou tomu tak nebývá. Těch slov musí být tolik, že je již mocní tohoto světě nemohou přehlédnout a donutí je jednat. Budu-li jeden z těch, kterí dopomohou k jednání ve prospěch lidského práva na svobo du a demokracii, budu velice rád."

Ing. Pavel Rödl

náměstek primátora města Plzeň