Prohlášení o podpoře - Klášterec nad Ohří.

Falun Dafa je tradiční čínská qigongová (čchi-kungová) praxe určená na zlepšení mysli a těla díky cvičením a meditaci.

V r. 1992 byla kultivační praxe Falun Dafa, která je založena na univerzálních hodnotách pravdivosti - soucitu – snášenlivosti, představena veřejnosti panem Li Hongzhi.

Praxe Falun Dafa je určena k tomu, aby pomohla lidem zlepšit jejich fyzický stav, pročistit mysl, pozvednout jejich morální standard a zbavit se špatných návyků.

Falun Dafa pomáhá uchovat tradiční hodnoty, jako je upřímnost, zdvořilost, nesobeckost.

Falun Dafa pomohl 100 milionům lidí ve více než 50 zemích světa a přinesl, díky univerzální pravdě obsažené ve třech hodnotách (pravdivosti, soucitu, toleranci), obohacení i ostatním lidem na celém světě.

Jediná zem, která nepotvrzuje tyto hodnoty, je Čína; praktikující Falun Gongu zde podstupují utrpení v pracovních táborech, věznicích a v převýchovných zařízeních. Své víry v dobro a pravdu se nevzdávají. Jejich perzekuce musí skončit.

Já, PaeDr. Václav Homolka, zástupce starosty, Městský úřad Klášterec nad Ohří, prohlašuji, že hodnoty Pravdivosti, Soucitu a Tolerance by neměly být pronásledovány v žádné zemi. Jejich popřením, nebo podporou si sami vytváříme svou budoucnost.